Google Analytics Alternative
Google Analytics Alternative
Markaları ete kemiğe büründüren, yaşattıkları deneyimi zenginleştiren aslında insan duyularına nasıl dokunduklarıdır. Büyük markaların başarıyla uyguladıkları duyusal stratejiler, insanların zihinlerinde çok boyutlu izler bırakır....
Marka
Müşteriler için cazip, şirket için karlı bir değer teklifi oluşturmak için, hem müşterilerin beklentilerini bilmek hem de bu beklentilerle şirketin kaynakları ve yetkinlikleri arasında uyum...
İnsanların günlük hayatlarında adaleti en yakından deneyimledikleri ortamlar, zamanlarının büyük bölümünü geçirdikleri işyerleridir. Görevlerin, ücretlerin, terfilerin, ödül ve cezaların çalışanlar arasında nasıl dağıtıldığı, işyerindeki adaletin...
Kişisel Gelişim
Bugün pek çok anne baba, çocuklarının zorlanmadan başarılı olmalarını istiyor. Ama maalesef çocukların hayatlarını kolaylaştırarak onları başarılı kılmak mümkün değil.

ÖNE ÇIKANLAR

2 9005
Siyasetten pazarlamaya, eğitimden şirket yönetmeye kadar her yerde etkili liderler, vizyon oluşturmak, değerlerini aktarmak, insanları motive etmek, onlara ilham vermek için öykü anlatırlar. İnsanları etkilemenin ve harekete geçirmenin en keskin yolu, öykü anlatmaktır.

4 7854
Markalar ürünleriyle doğarlar ama yarattıkları çağrışımlarla yaşarlar. Tüketiciler, bir markayı diğerinden bu çağrışımlara ayırırlar. Markalar sadece ürün ve hizmet üretmez. Markalar simge üretir: Markaların renkleri, amblemleri, logoları, ambalajları, görsel bir dünyaları vardır. Marka yönetmek demek bu simgeler dünyasını yönetmek demektir.