İtibarlı Görünmenin En Garantili Yolu, İtibarlı Olmaktır

Shakespeare, Othello eserinde, “Benim paramı çalarsanız, benden bir çöp çalmış olursunuz; para bir ‘şeydir’, hiçbir ‘şeydir’; benim de başkalarının da kölesi olmuştur. Fakat benden itibarımı alırsanız, bu sizi zengin yapmaz ama beni çok fakir yapar.” demiştir.

Warren Buffet, yirmi yılda yarattığınız itibarı beş dakikada yerle bir etmenin mümkün olduğunu; sadece böyle düşünmenin bile hayata bakışımızı değiştirmeye yeteceğini söyler.

İtibar, hem bireylerin hem kurumların sahip olabileceği en değerli varlıktır. İyi bir itibara sahip şirketler, çok büyük rekabet avantajı elde ederler.

iti1

Itibar, marka ile benzerlikler taşısa da, farklı bir kavramdır. Marka, bir şirketin ürün ve hizmetleri hakkında tüketicilerin zihninde oluşan algıdır. İtibar ise çalışanlar, tedarikçiler, bayiler, basın yayın kuruluşları… gibi şirketin ilişkide olduğu grupların beklentilerine şirketin ne kadar cevap verdiği, onlara olan vaatlerini ne kadar yerine getirdiğiyle ilgilidir. Marka ve itibar birbirleriyle yakın ilişkide olan, birbirinin içine geçen kavramlar olsa da, biz marka dendiğinde ürün ve hizmetleri; itibar dendiğinde ise şirketin paydaşlarında oluşturduğu algıyı kastederiz.

Tıpkı marka konusunda olduğu gibi, itibar söz konusu olduğunda da gerçekler ve algı aynı olmayabilir. Olduğundan daha fazla itibar gören şirketler ya da hak ettiği itibarı elde edemeyen şirketler vardır. Bu nedenle itibar, yönetilmesi gereken bir kavramdır.

İçinde yaşadığımız dönem, itibar yönetimini eskiye kıyasla çok zorlaştırdı. Eskiden, bir kişinin ya da bir şirketin etik dışı davranışları sınırlı bir çevrede kalırken bugün, internet sayesinde çok kısa bir sürede milyonlara ulaşıyor.

iti2

Clay Shirky, internetin yeni bir kültür yarattığını söyler; çünkü internet, eski dönemin gazete, radyo ve televizyon gibi yayın araçlarından çok farklı bir niteliğe sahiptir. Gazete, radyo ve televizyonlar bir yayın kuruluşunun birçok kişiye (Bir’den Çok’a) yayın yaptığı medya araçlarıdır. İnternette ise, çok kişi çok kişiye (Çok’tan Çok’a) yayın yapar. İnternet iletişimi, gerçek zamanlı, çok hızlı, etkileşimli, inanılmaz kısa bir zamanda bütün dünyaya ulaşabilen, kalıcı izler bırakan bambaşka bir iletişim dünyasıdır. İnternet ortamında, iletişimin doğası değişmiş, yeni bir yapı oluşmuştur.

Küçük bir kıvılcımın büyük bir kriz yaratma potansiyeli olduğu internet çağında, akıllı bir telefonu olan herkes, her tür bilgiyi, görüntülü bir şekilde yayabilme gücüne sahip. İnternet sayesinde artık herkes bir yayıncı olduğu için, şirketlerin yaptıkları etik dışı davranışları gizleme güçleri yok. Artık dünya, hiç olmadığı kadar şeffaf.

Artık herkes, bir kurum hakkında Google, LinkedIn, Ekşi Sözlük gibi kaynaklardan bilgi alarak karar veriyor. Bir şirketin kendi hakkında söylediklerinden çok, başkalarının o şirket hakkında söylediklerine inanıyor.  E ticaret sitelerinden alışveriş yapanlar, tanımadıkları insanların görüşlerine göre satın alma yapıyorlar.

Businessmen in rain

Sıradan gibi görünen bir olay, birbirini hiç tanımayan ama internet ağıyla birbirine bağlı olan insanların, adalet arayışına dönüşebiliyor. Adalet duygusu zedelenen insanlar -kendilerini doğrudan ilgilendirmese bile- o olayla ilgili görüş yazma hakkı buluyorlar kendilerinde.

Artık attığımız her adım, internet ortamında kayıt altına giriyor. Dünyada herkes,  istediği insanın dijital ayak izinden onun kim olduğu, ne yaptığı hakkında bilgi edinme imkanına sahip.  İnsanın dijital ortamda paylaştığı  her şey bir gün karşısına çıkabilir. Bu hem bireyler hem kurumlar hem de şirketler için geçerlidir.

Bugün şirketlerin, dürüst, şeffaf ve hesap verebilir olmaları; karakter bütünlüğü içinde hareket etmeleri eskiye kıyasla daha da önem kazandı. Bana göre, itibarlı bir şirket algısı yaratmak için, önce sorumluluk anlayışla, etik davranan, güvenilir ve hesap verebilir bir şirket olmak gerekir. Bir şirketin itibarlı olması için, bu konuyu bir halkla ilişkiler konusu değil, bir varoluş nedeni olarak görmesi gerekir.

Bir şirketin itibarlı görünmesinin en garantili yolu, itibar kazanmasıdır.

Yorumlar

 1. hocam şöyle de diyebilir miyiz? bir insanın zeki olmasının en garanti yolu zeki olmasıdır. Veya sevecen olmasının en garanti yolu sevecen olmasıdır. böyle böyle bir çok yazı yazabilirsiniz hocam.

  1. Görünmekle olmak arasındaki farkı, bütün alanlarda yazmak mümkün. İyi olmakla iyi görünmek, bilgili olmakla bilgili görünmek…

 2. Örneğin Enpara geçen sene ve bu sene itibarının ne kadar iyi olduğunu göstermek için gazetelere, web sitelerine ekşi sözlükte ki yorumlarını reklam olarak verdi. Hatta metrolarda sosyal medyada hakkında atılan tweetleri ve yorumları afiş olarak reklama çıkarttı. İtibarın reklamını çok iyi yaptılar bence. Hatta bende farkında olmadan itibarının reklamını yapmış olabilirim:)

Bu yazıda yeni yorumlara izin verilmiyor.

Konuyla İlgili Makale ve Linkler

 1. Theodore Levitt, “Marketing Myopia”, Video, 2011

  http://www.youtube.com/watch?v=3RzXhwwU25I
 2. The Process, Learning Experiences at Stanford

  http://dschool.stanford.edu/learning-experiences/
 3. Ben W. Heineman, “Steve Jobs and the Purpose of the Corporation”

  http://blogs.hbr.org/2011/10/steve-jobs-and-the-purpose-of/
 4. Eric Wargo, “How Many Seconds to a First Impression?”

  http://www.psychologicalscience.org/index.php/publications/observer/2006/july-06/how-many-seconds-to-a-first-impression.html
 5. Karla Star, ”The Science of First Impressions”

  https://www.psychologytoday.com/blog/the-science-luck/201302/the-science-first-impressions
 6. Ursula Hartenberger,“Why Buildings Matter”

  http://www.theguardian.com/sustainable-business/sustainable-building
 7. Stanford, “Nature vs Nurture Debate”

  http://www-psych.stanford.edu/~nicole/Nature.Nurture/
 8. Saul McLeod, “Nature vs Nurture in Psychology”

  http://www.simplypsychology.org/naturevsnurture.html
 9. Roger G. Barker, “Ecological Psychology; Concepts and Methods for Studying the Environment of Human Behavior\"

  http://garfield.library.upenn.edu/classics1980/A1980JW15800001.pdf
 10. Human Behaviour in Its Natural Setting

  http://science.sciencemag.org/content/166/3907/856.2