9 13674
İnsan davranışını en çok etkileyen, içinde bulunduğu ortamdır. Bir insanın nasıl davranacağını, ailesinden ve eğitiminden daha çok, hangi ortamda yaşadığı belirler. İnsan bulunduğu ortamın parçası olmaya, ortamdaki insanlar gibi davranmaya başlar. İnsanın içinde bulunduğu ortam, kendisi farkında olmadan, onun davranışlarını değiştirir.

23 26313
Kısa yazıp, kısa konuşarak meselenin özünü anlatmak çok değerli bir meziyet. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki, artık uzatılan laflar, dağınık sunumlar, karışık anlatımlar iyice katlanılmaz bir eziyet oluyor.

0 17810
Markanın tüketicileri etkileyip, onları ikna etmesi için yapması gereken, hangi sorunu nasıl çözeceğinin hikayesini doğru bir dil ve yöntemle anlatmaktır. En doğru iletişim dili, öykü dilidir.

3 185167
İnsanların düşüncelerini, davranışlarını etkilemek; onları işbirliğine ikna etmek hayatta bize yardım edecek en önemli yetkinliklerimizden birisidir. İnsanın önerisi, fikri, projesi ne kadar değerli olursa olsun eğer insanları ikna etmeyi, başaramazsa sahip olduğu bütün kaynaklar değersizleşir, bütün emekleri boşa gider. Hayatta mutlu olmak için de başarılı olmak için de insanları etkilemeyi, onları ikna etmeyi öğrenmeliyiz.

5 106161
Çok cazip bir öneride bulunmak bile bir insanı ikna etmeye yetmeyebilir ama o insanın nasıl düşündüğünü anlamak onu ikna etmek için büyük bir adım atmak demektir. Bu nedenle ikna edici olmak için, insanın kendi önerisine değil, muhatabına odaklanması; onun zihin haritasını ve duygularını anlaması gerekir.

8 45800
İkna etmek, işimiz, görevimiz, konumumuz ne olursa olsun hepimizin, her an kullanması gereken bir yöntem. İkna edici olmak Allah vergisi bir meziyet değil, öğrenip, geliştirilebileceğimiz bir yetenektir. Sadece liderler, politikacılar ya da satıcılar değil, başarılı iş ilişkileri ve mutlu bir hayat yaşamak için ikna etme konusunda hepimizin sürekli ilerleme göstermesi lazım.

1 7907
Öyküler insanların anlam arayışlarına karşılık verdikleri için ölümsüzdürler. Belirli bir tarihte, belirli bir coğrafyada, bizim hiç bilmediğimiz bir toplumda geçen bir öykü, içinde taşıdığı evrensel değerlerden ötürü bizim duygularımıza dokunur, kalbimize ulaşır ve bizim için bir anlam ifade eder.
Öyküler nasıl ikna eder?

0 10466
Bana göre, hangi işi yaparsak yapalım hayatımızda öykülere daha çok yer açmamız gerekir. Öykü anlatmada daha ustalaşmalı, daha çok öykü anlatmalıyız. Özellikle liderlerin öykülerden daha çok yaralanmaları gerektiğine inanıyorum. Bence bir liderin en etkili silahı öyküleridir. Bir fikri benimsetmenin, bir vizyonu yaymanın, insanları motive etmenin, takım ruhu yaratmanın, kaygıları dindirmenin, zorlukları aşmanın, çatışmaları çözmenin en hızlı ve en etkili yolu öykülerden geçer.
İnsan kendisini nasıl anlatır?

5 228664
İnsanları bilgi ve uzmanlıkla etkilemek zor. Ağzımızdan taşan büyük sözler, anlaşılması zor kavramlar, teknik laflar, istatistikler yerine günlük hayattan öyküler, hayatın içinden benzetmeler (metaforlar), kişisel deneyimler hemen her konuyu çok daha anlaşılır kılar. Hepimiz doğal, dostça konuşan, gündelik dil kullanan kişilerle daha çabuk ve daha rahat bir iletişim içine gireriz.

1 84443
Kendimizi iyi anlatmanın ve karşımızdakini ikna etmenin en etkili yollarından birisi metaforlarla konuşmaktır. Eğer anlaşılmak istiyorsanız en kısa ve etkili yolu seçin: metafor kullanın. Marka yöneticilerinin de hem tüketicileri anlamak için hem onlara seslenmek için metaforlardan yararlanmaları gerekir. Metaforların sihirli gücü hem günlük hayatımızda hem de marka dünyasında büyük bir hazine. Hepimiz bu hazineden yararlanmalıyız. Daha çok öğrenmemiz daha çok kullanmamız, metaforların ustası olmamız gerek.

SEÇTİKLERİMİZ