Clicky
Öykü Anlatma / İkna Etme

Öykü Anlatma / İkna Etme

9 10999
İnsan davranışını en çok etkileyen, içinde bulunduğu ortamdır. Bir insanın nasıl davranacağını, ailesinden ve eğitiminden daha çok, hangi ortamda yaşadığı belirler. İnsan bulunduğu ortamın parçası olmaya, ortamdaki insanlar gibi davranmaya başlar. İnsanın içinde bulunduğu ortam, kendisi farkında olmadan, onun davranışlarını değiştirir.

23 20549
Kısa yazıp, kısa konuşarak meselenin özünü anlatmak çok değerli bir meziyet. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki, artık uzatılan laflar, dağınık sunumlar, karışık anlatımlar iyice katlanılmaz bir eziyet oluyor.

0 16593
Markanın tüketicileri etkileyip, onları ikna etmesi için yapması gereken, hangi sorunu nasıl çözeceğinin hikayesini doğru bir dil ve yöntemle anlatmaktır. En doğru iletişim dili, öykü dilidir.

3 128967
İnsanların düşüncelerini, davranışlarını etkilemek; onları işbirliğine ikna etmek hayatta bize yardım edecek en önemli yetkinliklerimizden birisidir. İnsanın önerisi, fikri, projesi ne kadar değerli olursa olsun eğer insanları ikna etmeyi, başaramazsa sahip olduğu bütün kaynaklar değersizleşir, bütün emekleri boşa gider. Hayatta mutlu olmak için de başarılı olmak için de insanları etkilemeyi, onları ikna etmeyi öğrenmeliyiz.

5 66723
Çok cazip bir öneride bulunmak bile bir insanı ikna etmeye yetmeyebilir ama o insanın nasıl düşündüğünü anlamak onu ikna etmek için büyük bir adım atmak demektir. Bu nedenle ikna edici olmak için, insanın kendi önerisine değil, muhatabına odaklanması; onun zihin haritasını ve duygularını anlaması gerekir.

8 32621
İkna etmek, işimiz, görevimiz, konumumuz ne olursa olsun hepimizin, her an kullanması gereken bir yöntem. İkna edici olmak Allah vergisi bir meziyet değil, öğrenip, geliştirilebileceğimiz bir yetenektir. Sadece liderler, politikacılar ya da satıcılar değil, başarılı iş ilişkileri ve mutlu bir hayat yaşamak için ikna etme konusunda hepimizin sürekli ilerleme göstermesi lazım.

1 7711
Marka öyküleri iyi anlatıldığında, markanın “Biz kimiz?” ve “Ne için mücadele ediyoruz?” sorularına en güçlü, en akılda kalıcı ve insanlarla güçlü bağlar kuran cevapları verirler. Markanın değerleri, vizyonu ve kültürü hikâyeleştirildiğinde, marka insanlarla sadece bağ kurmakla kalmaz aynı zamanda dilden dile de aktarılmaya başlar.

1 6848
Öyküler insanların anlam arayışlarına karşılık verdikleri için ölümsüzdürler. Belirli bir tarihte, belirli bir coğrafyada, bizim hiç bilmediğimiz bir toplumda geçen bir öykü, içinde taşıdığı evrensel değerlerden ötürü bizim duygularımıza dokunur, kalbimize ulaşır ve bizim için bir anlam ifade eder.
Öyküler nasıl ikna eder?

0 8771
Bana göre, hangi işi yaparsak yapalım hayatımızda öykülere daha çok yer açmamız gerekir. Öykü anlatmada daha ustalaşmalı, daha çok öykü anlatmalıyız. Özellikle liderlerin öykülerden daha çok yaralanmaları gerektiğine inanıyorum. Bence bir liderin en etkili silahı öyküleridir. Bir fikri benimsetmenin, bir vizyonu yaymanın, insanları motive etmenin, takım ruhu yaratmanın, kaygıları dindirmenin, zorlukları aşmanın, çatışmaları çözmenin en hızlı ve en etkili yolu öykülerden geçer.
İnsan kendisini nasıl anlatır?

6 177000
İnsanları bilgi ve uzmanlıkla etkilemek zor. Ağzımızdan taşan büyük sözler, anlaşılması zor kavramlar, teknik laflar, istatistikler yerine günlük hayattan öyküler, hayatın içinden benzetmeler (metaforlar), kişisel deneyimler hemen her konuyu çok daha anlaşılır kılar. Hepimiz doğal, dostça konuşan, gündelik dil kullanan kişilerle daha çabuk ve daha rahat bir iletişim içine gireriz.

16 23364
Sizce bir insanı ikna etmenin yolu nedir? Bir arkadaşınızı nasıl ikna edersiniz? Ben uzun yıllar boyunca bir insanı ikna etmenin  mantıkla yapılan bir eylem olduğunu zannettim. Birisini...

13 32737
Mutlaka başınıza gelmiştir. Çok iyi bildiğiniz bir konuda bir arkadaşınıza fikrinizi anlatıyorsunuz, söyledikleriniz onun aklına yatacak çünkü anlattığınızın doğruluğundan eminsiniz. Fakat şaşırarak görüyorsunuz ki beklediğiniz olmuyor. Arkadaşınız...