Clicky
İletişim

İletişim

1 7711
Marka öyküleri iyi anlatıldığında, markanın “Biz kimiz?” ve “Ne için mücadele ediyoruz?” sorularına en güçlü, en akılda kalıcı ve insanlarla güçlü bağlar kuran cevapları verirler. Markanın değerleri, vizyonu ve kültürü hikâyeleştirildiğinde, marka insanlarla sadece bağ kurmakla kalmaz aynı zamanda dilden dile de aktarılmaya başlar.

3 6225
İçerik pazarlaması, bu zamanın ruhuna uygun büyük bir imkan. Bunu ustalıkla kullanan ve nitelikli, yaratıcı, ilham verici içerikler yaratabilen markalar bu imkanın farkına varmayan rakiplerinin hızla öne geçiyorlar.

1 6848
Öyküler insanların anlam arayışlarına karşılık verdikleri için ölümsüzdürler. Belirli bir tarihte, belirli bir coğrafyada, bizim hiç bilmediğimiz bir toplumda geçen bir öykü, içinde taşıdığı evrensel değerlerden ötürü bizim duygularımıza dokunur, kalbimize ulaşır ve bizim için bir anlam ifade eder.

0 7128
Maharet, marka öyküsünün bütün unsurlarını otuz saniyelik bir reklama sığdırabilmektir. Büyük kitleleri ekran başına çeken televizyonda sadece film ve dizilerde değil, reklamlarda da hikâye anlatıcılığı çok etkili bir şekilde kullanılabilir.
Öyküler nasıl ikna eder?

0 8771
Bana göre, hangi işi yaparsak yapalım hayatımızda öykülere daha çok yer açmamız gerekir. Öykü anlatmada daha ustalaşmalı, daha çok öykü anlatmalıyız. Özellikle liderlerin öykülerden daha çok yaralanmaları gerektiğine inanıyorum. Bence bir liderin en etkili silahı öyküleridir. Bir fikri benimsetmenin, bir vizyonu yaymanın, insanları motive etmenin, takım ruhu yaratmanın, kaygıları dindirmenin, zorlukları aşmanın, çatışmaları çözmenin en hızlı ve en etkili yolu öykülerden geçer.

2 16189
Siyasetten pazarlamaya, eğitimden şirket yönetmeye kadar her yerde etkili liderler, vizyon oluşturmak, değerlerini aktarmak, insanları motive etmek, onlara ilham vermek için öykü anlatırlar. İnsanları etkilemenin ve harekete geçirmenin en keskin yolu, öykü anlatmaktır.
İnsan kendisini nasıl anlatır?

6 177000
İnsanları bilgi ve uzmanlıkla etkilemek zor. Ağzımızdan taşan büyük sözler, anlaşılması zor kavramlar, teknik laflar, istatistikler yerine günlük hayattan öyküler, hayatın içinden benzetmeler (metaforlar), kişisel deneyimler hemen her konuyu çok daha anlaşılır kılar. Hepimiz doğal, dostça konuşan, gündelik dil kullanan kişilerle daha çabuk ve daha rahat bir iletişim içine gireriz.
Kavramların içini doldurmak

1 9267
İçinde yaşadığımız çağ yaratıcılığın servet yarattığı bir çağ. Zamanın ruhunu iyi anlayarak ilham veren kavramlar yaratmak her markanın birinci önceliğidir. Hem markalar hem sivil toplum kuruluşları, doğru kavramlar oluşturup bu kavramları etkili bir şekilde anlatmaya daha fazla kaynak ayırmak zorundalar.

2 10625
Kavramsal marka anlayışı, markanın bir kavramı sahiplenmesi ve pazarlama faliyetlerininin tümünü, bu kavrama uygun olarak yönetmesi demektir. Kavramsal marka yaklaşımını uygulayan markalar "var olanı" pazarlamaya değil “olması gerekene, arzu edilene” odaklanıp, bu kavramı pazarlar.

1 68839
Kendimizi iyi anlatmanın ve karşımızdakini ikna etmenin en etkili yollarından birisi metaforlarla konuşmaktır. Eğer anlaşılmak istiyorsanız en kısa ve etkili yolu seçin: metafor kullanın. Marka yöneticilerinin de hem tüketicileri anlamak için hem onlara seslenmek için metaforlardan yararlanmaları gerekir. Metaforların sihirli gücü hem günlük hayatımızda hem de marka dünyasında büyük bir hazine. Hepimiz bu hazineden yararlanmalıyız. Daha çok öğrenmemiz daha çok kullanmamız, metaforların ustası olmamız gerek.

2 13362
Tüketicilerin iç dünyalarını ve markalarla kurdukları bağları anlamak için onların günlük hayatlarında kullandıkları metaforlara kulak vermeliyiz; ama aynı zamanda markamızı tüketicilere anlatmak/yaşatmak için de metaforları kullanmalıyız. Logomuzdan marka ismimize, reklamlarımızdan, mağaza içinde yaratacağımız “havaya” kadar her iletişim halkasında metaforları kullanmalıyız.

3 40629
Propagandaya ve özellikle kara propagandaya karşı hepimizin uyanık olması gerektiğini düşünüyorum. Kara propaganda yapanlar bizim özgür seçimimizi engelleyip korkularımızı, endişelerimizi pompalayarak sağlıklı karar vermemizi engellemek istiyorlar. Toplum içinde düşmanlık yaratan kara propagandanın hepimize zarar verdiğini düşünüyorum.