0 337
Benim inancıma göre eğer bir reklam, ürün veya hizmetinin rakiplerden üstün olduğu çabasını hiç göstermeden, İlgi çekmeyi başarıyorsa İzleyiciyle duygusal bir bağ kurabiliyorsa Markayı rakiplerinden ayrıştırabiliyorsa başarılı bir reklamdır. Çünkü böyle bir reklama şirket yeteri kadar bütçe ayırır ve bu reklam anlayışını kesintisiz bir şekilde sürdürme basiretini gösterirse, marka insanların zihinlerinde yer eder ve satın alma anında insanlar markayı hatırlarlar. Bir şirket bunu başaran bir reklamcıdan bundan daha fazla ne isteyebilir ki?

1 538
Reklamın olumlu etkisinin kısa dönemde değil uzun dönemde ortaya çıkması onu bir harcama yerine bir yatırım olarak değerlendirmemiz sonucunu doğurur. Gerçekten de reklam, getirisi kısa dönemde elde edilen bir harcama değil; uzun zaman istikrarlı bir şekilde sürdürüldüğü taktirde olumlu etkisi görülen bir yatırımdır.

0 927
Pazarlama yöneticilerinin medya planlaması yaparken “mecra tarafsız” bir bilince sahip olmaları markaların başarısı için son derece önemli. Aksi takdirde şirketler değerli kaynaklarını boşa harcamaya devam edecekler.

1 2537
TV reklamlarını kesip, online mecrada reklam yapmak, reklam yatırımın geri dönüşünü çok artırır ama bu yöntem markanın büyümesine engel oluşturabilir. Şirketlerin reklam yatırımlarında yüksek ROI hedeflemesi tehlikelidir.

3 2193
Her gün çeşitli yayın organlarında, televizyonun öldüğünü, insanların artık Facebook, Instagram kullandığını iddia eden haberlerin çoğu propagandadır, yanıltıcıdır. Rakamlar, insanların televizyon başında hatırı sayılır bir zaman geçirdiklerini hatta son yıllarda bu sürenin arttığını kanıtlar.

9 2104
Reklamcıların görevi insanları markanın üstünlüğüne ikna etmek değidir. En iyi reklam, potansiyel kullanıcıların fark edecekleri, izlemekten hoşlanacakları ve verdiği mesajın hangi markaya ait olduğunu herhangi bir tereddüte yer olmayacak şekilde ifade eden reklamdır. Reklamın nihai hedefi, insanların kategoriyi akıllarına getirdikleri anlarda (KAGA) markayı hatırlamalarını sağlamaktır.

0 1583
Bir markanın tercih edilmesi, güçlü bir konumlandırmaya sahip olmasına bağlı değildir. Rekabette sonucu belirleyen, bir markanın insanların söz konusu kategoriyi akıllarına getirdikleri anda, hatırlarına gelen marka olabilmektir. Bunu başaran markalar, yüksek bir algısal belirginliğe (brand salience) sahip olurlar.

0 1953
Markaların sosyal mecraları, ”engagement” için değil, televizyon gibi daha geniş kitlelere ulaşmak için bir mecra olarak kullanmaları gerekir. Facebook veya Instagram'ın televizyondan bir farkı yoktur.
Videoyu izle

0 425
Markalar farklılaşamaz ama ayrışabilirler. Reklamcının kendi markasıyla ilgili ayrıştırıcı özellikleri potansiyel tüketicinin zihnine sokabilmesi gerekir. Rengini, ismi, sloganı gibi ayrıştırıcı özelliklerini tekrar etmesi gerekir.

3 6856
Reklam, tüketicinin zihninde mevcut olan bilgi üzerine eklenen ve o bilgiyi tazeleyen bir işlev görmelidir. Uzun yıllar boyunca hep aynı şeyi söylemeli ama her seferinde sanki ilk kez söylüyormuş gibi taze olmayı başarmalıdır. Kolay gibi görünen bu iş, son derece yüksek yaratıcılık ister. Bunu yapabilen az sayıda reklamcının çok değerli olması bu nedenledir.

SEÇTİKLERİMİZ