Clicky
Reklam

Reklam

2 1966
Reklam, tüketicinin zihninde mevcut olan bilgi üzerine eklenen ve o bilgiyi tazeleyen bir işlev görmelidir. Uzun yıllar boyunca hep aynı şeyi söylemeli ama her seferinde sanki ilk kez söylüyormuş gibi taze olmayı başarmalıdır. Kolay gibi görünen bu iş, son derece yüksek yaratıcılık ister. Bunu yapabilen az sayıda reklamcının çok değerli olması bu nedenledir.

2 2653
Etkili reklam yapmanın olmazsa olmaz kuralları vardır. İyi reklam yapmak isteyen markaların kuralların hepsine birden uymaları gerekir. Bütün bunlar, söylemesi kolay yapması son derece zor olan işlerdir. Zaten çok zor olduğu için iyi reklam yapan marka sayısı çok azdır.

0 2742
Reklam, insanları harekete geçiren öyküler kurgulama ve anlatma sanatıdır. Tıpkı tanıdıkları ve hayat hikâyelerini bildikleri kişilere kendileri yakın hissetmeleri gibi, insanlar hikayelerine inandıkları markalara yakınlık duyarlar ve bu markaları hayatlarına sokarlar.

3 12806
İnsanlar bir ihtiyaçları oluştuğunda önce, o ürün ve hizmetin ait olduğu kategoriyi akıllarına getirirler. İnsanların bu duygu ve düşüncede olduğu anda, ilk hatırlanan marka olmak, paha biçilmez bir değerdedir. Etkili reklam yapmak, insanların bir ürün veya hizmete ihtiyaç duydukları anda "markayı" hatırlamalarını sağlayacak iletişim yapmaktır.

10 8311
Beynimiz, bir listeyle karşılaştığında heyecanlanır. İnsan, bir listeyle karşılaştığında –listelenen konuyla çok ilgili olmasa bile- “bir şey buldum” hissi yaşar. Listeler, insanda merak uyandırlar; katılacakları ya da karşı çıkacakları fırsatlar sunarlar.

3 5433
İyi fikirleri insanların hayatlarına sokmanın STEPPS ya da SUCCES gibi formülleri var. Bunlardan yararlanmasını bilmeli, bu doğruları hayatımıza sokmayı başarmalıyız.

3 6212
İçerik pazarlaması, bu zamanın ruhuna uygun büyük bir imkan. Bunu ustalıkla kullanan ve nitelikli, yaratıcı, ilham verici içerikler yaratabilen markalar bu imkanın farkına varmayan rakiplerinin hızla öne geçiyorlar.

2 16179
Siyasetten pazarlamaya, eğitimden şirket yönetmeye kadar her yerde etkili liderler, vizyon oluşturmak, değerlerini aktarmak, insanları motive etmek, onlara ilham vermek için öykü anlatırlar. İnsanları etkilemenin ve harekete geçirmenin en keskin yolu, öykü anlatmaktır.
Kavramların içini doldurmak

1 9251
İçinde yaşadığımız çağ yaratıcılığın servet yarattığı bir çağ. Zamanın ruhunu iyi anlayarak ilham veren kavramlar yaratmak her markanın birinci önceliğidir. Hem markalar hem sivil toplum kuruluşları, doğru kavramlar oluşturup bu kavramları etkili bir şekilde anlatmaya daha fazla kaynak ayırmak zorundalar.

2 10615
Kavramsal marka anlayışı, markanın bir kavramı sahiplenmesi ve pazarlama faliyetlerininin tümünü, bu kavrama uygun olarak yönetmesi demektir. Kavramsal marka yaklaşımını uygulayan markalar "var olanı" pazarlamaya değil “olması gerekene, arzu edilene” odaklanıp, bu kavramı pazarlar.

1 68671
Kendimizi iyi anlatmanın ve karşımızdakini ikna etmenin en etkili yollarından birisi metaforlarla konuşmaktır. Eğer anlaşılmak istiyorsanız en kısa ve etkili yolu seçin: metafor kullanın. Marka yöneticilerinin de hem tüketicileri anlamak için hem onlara seslenmek için metaforlardan yararlanmaları gerekir. Metaforların sihirli gücü hem günlük hayatımızda hem de marka dünyasında büyük bir hazine. Hepimiz bu hazineden yararlanmalıyız. Daha çok öğrenmemiz daha çok kullanmamız, metaforların ustası olmamız gerek.

2 13356
Tüketicilerin iç dünyalarını ve markalarla kurdukları bağları anlamak için onların günlük hayatlarında kullandıkları metaforlara kulak vermeliyiz; ama aynı zamanda markamızı tüketicilere anlatmak/yaşatmak için de metaforları kullanmalıyız. Logomuzdan marka ismimize, reklamlarımızdan, mağaza içinde yaratacağımız “havaya” kadar her iletişim halkasında metaforları kullanmalıyız.