0 1281
Her markanın alışverişçilere hangi değeri teklif ettiğini netleştirmesi ve bu teklifi yaptığı bütün iletişimde istikrarlı bir şekilde kullanması gerekir. Markalar, rekabetle benzer tekliflere sahip olabilirler. Başarılı olmak için markanın rekabetten farklı olması değil ayrışması önemlidir. Sonuç üzerinde "ayrışma" farklılaşmadan daha belirleyicidir. 

0 967
Marka ne kadar çok insanın zihnine kendi alametifarikalarını yerleştirirse, o kadar güçlü bir pazar varlığına ulaşır. İnsanlar bu alametifarikalar sayesinde markayı hatırlar, satış kanallarında gördükleri zaman fark ederler ve o markayı satın alma ihtimalleri artar.

2 2317
Rakip markalar birbirlerinden farklı değil, birbirlerinin ikamesidir yani birbirlerinin seçeneğidir, dolayısıyla birbirlerinin yerine satın alınırlar. Her pazarlamacının hizmet ettiği markaya faydalı olmak için önce, markanın tercih edilmesi için rakiplerinden "farklı" olmasına gerek olmadığı fikrini kabul etmesi gerekir.

2 1733
Markayı bir insana benzetmek, pazarlamacıların markayı durağan (statik), değişmeyen, sabit bir kavram olarak algılamalarına yol açar. Oysa markalar, insanların zihinlerinde bir kere yer edip bir daha hiç değişmeyen özelliklere sahip değildir.

3 1344
“Marka amacı” konusu, son yıllarda çok popüler olmaya başladı hatta küresel şirketlerde “dünyayı kurtarma” hevesinin ortaya çıkmasına neden oldu. Şirketlerin “dünyayı kurtarmak”, “insanların ruhlarını beslemek”, “geleceği birlikte yaratmak”, “her gün daha iyi bir dünya için çalışmak” gibi boş fikirleri terk edip, kendi üzerlerine düşen sorumlulukları üstlenmeleri daha doğru olur.

0 1765
Bir markayı kişilik olarak rakiplerinden farklılaştırmak mümkün değildir ama markalar, kimlikleriyle rakiplerinden ayrışabilirler. Markanın ismi, logosu, amblemi, rengi, simgeleri onu rakiplerinden ayrıştırır. Markalar farklılaşmak için değil rekabetten ayrışmak için iletişim yapmalıdırlar.

3 3315
Her marka için gerçek büyüme kaynağı, o güne kadar markanın hiç kullanıcısı olmamış olanlardır. Büyümek isteyen her markanın bu kesimi hedeflemesi ve sürekli olarak yeni kullanıcıları sistemin içine dahil etmesi gerekir.

0 3688
Markalar, sadece soyut "markalaşma" çabalarıyla yaratılmaz. Markalar, ancak insanlar onları satın alırsa oluşmaya başlar ve daha çok insan satın aldıkça büyürler. İnsanların hatırlamadıkları ya da satın almaya niyetlendikleri zaman bulamadıkları ürün veya hizmetler, ne kadar "markalaşma" çabası gösterirse göstersin, marka olamazlar.

4 3846
Yaşadığımız dönemde markaların kaderini belirleyen, doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde bulunabilir olmaktır. Bir marka yaratmak için, iyi ürün, doğru fiyat ve etkili reklam gerekir ama bütün bunları eksiksiz yapmak bile bir markanın yaşaması için yeterli değildir. Markaların hayatta kalması ve büyümesi, satış kanallarındaki mevcudiyetine bağlıdır. Markanın başarlı olması için, önce her noktada insanların karşısında hazır bulunması ve satın alınmasının önündeki bütün engellerin kalkması gerekir.

1 3642
Pazarlama yöneticileri kendilerine eleştirel bir gözle bakarlarsa aslında yaptıkları işlerin çoğunun, markalarını büyütmeyen işler olduğunu görebilirler. Bir markayı başarıyla yönetmek, popüler iletişim projelerine imza atmaktan çok, sonuçları ölçülen bir anlayışı benimsemeyi gerekli kılar. Marka konusunda iyi yönetimin ölçüsü, yapılan havalı işler değil, alınan sonuçlar olmalıdır. Bu nedenle pazarlama yöneticilerinin işe yaramayan ezberlerini bir kenara bırakıp, markalarını büyütecek işlere odaklanmaları gerekir.

3 12866
Markalar, pazar penetrasyonlarına paralel olarak pazar payı kazanırlar. Mevcut müşteri tabanına daha fazla ürün veya hizmet satarak (sadakat uygulamaları) büyümeyi hedeflemek, gerçekçi değildir. Bir markanın büyümesi için, pazara penetre etmesi; daha fazla insana, daha fazla haneye, daha fazla müşteriye ulaşması yani tabanını büyütmesi gerekir.

1 16767
Marka yönetmek görsel bir dünya kurmak ve o dünyayı yönetmektir. Markalar taşıdıkları misyonu, vizyonu, değerleri kurdukları görsel dünyayla iyi anlatabildikleri ölçüde insanların dünyasında bir anlam yaratırlar.

SEÇTİKLERİMİZ