Clicky
Pazarlama

Pazarlama

3 4032
Ortada iyi bir ürünün olmadığı bir marka-müşteri ilişkisinde, ürünün etrafına eklenen satın alma avantajlarının (tavizlerinin) hiç biri, bir şirketi müşteri odaklı yapmaz. Müşteri odaklı olmak, ürünün müşteriye nasıl değer kattığıyla ilgilidir. Bir ürün, onu kullanacak olanların ihtiyaçlarına en uygun şekide tasarlanıp üretildiğinde, onların hayatını kolaylaştırdığında şirket, “müşteri odaklı” olur. Bu nedenle şirketin önceliği, her zaman, üründe olmalıdır.

1 2380
Markanın üstünlüğü, benzer performans özelliklerine sahip ürünlerin rekabetinde ortaya çıkar. Eğer ürün performansları aynı değilse, aynı fiyat aralığında, iyi ürüne sahip olan marka her zaman kazanır. Böyle bir durumda, marka ne kadar iyi bir algı yaratmış olursa olsun, ürünün ayıbını örtemeye gücü yetmez.

1 2294
İçinde yaşadığı dönemin koşulları, teknolojisi ve hakim ideolojisi, hiç şüphesiz o dönemde yaşayan herkesi etkiler. Bu yüzden aynı zaman diliminde doğmuş insanlar, bir ölçüde birbirine benzerler. Bu anlamda hepimiz anne babamızın olduğu kadar, “zamanımızın çocuklarıyız”. Ancak bir kuşağa ait bütün insanların benzer psikolojide olacağı, benzer önceliklerle hareket edeceği, benzer tüketim davranışları sergileyip, benzer şekilde ilişkiler kuracağı fazlasıyla abartılı bir genellemedir.

1 3292
Her iyi bir pazarlamacı aslında, iyi bir “davranış mimarıdır”. İyi pazarlamacılar, tüketicileri markanın üstünlüklerine iknaya çalışmak yerine, onların markayı kullanmalarını sağlayan insanlardır. Usta pazarlamacılar; insanların davranışlarını değiştirmenin, düşüncelerini değiştirmekten daha kısa ve daha kolay bir yol olduğunu bilirler.

1 2534
Markanın nasıl yaratıldığı ve nasıl büyüdüğü konusunda yanlış inanışlarımız olduğu bir gerçek. Ben kendi adıma, yanlış inanışlarımı, kanıtla ispatlanmış doğrularla değiştirmeye çaba gösteriyorum. Bütün marka yöneticilerinin ve marka danışmanlarının kendilerini bu anlayışla sorgulamaları ve hepimizin ayaklarını yere basması gerekiyor.

1 4774
Halo etkisi hayatımızın her alanında kendini gösterir. Sadece markaları değil, kişisel hayatımız üzerinde de son derece etkilidir. Bizim tavır ve davranışlarımızı değerlendiren insanlar, tek bir davranışımızdan bizim hakkımızda genellemeler yaparlar. Biz da başkalarını bu şekilde yargılarız. Her gün karşılaştığımız insanları, olayları çoğunlukla Halo Etkisi altında değerlendiririz.

1 14528
Maalesef Türkiye’de araştırma sektörü de, şirketlerdeki araştırma bölümleri de hak ettikleri itibara sahip değiller. Özellikle belirli bir büyüklükteki şirketlerin, araştırma bölümlerini yeni bir gözle değerlendirmeleri, bu bölümün şirket içindeki etkisini daha üst seviyeye çıkarmaları gerekir.

3 13953
Ben araştırmayı, etrafındaki kirli toprağı, çamuru arındırdıktan sonra ulaşılan bir pırlanta gibi görüyorum. Bu pırlantaya ulaşabilmek için öncelikle araştırmaya olan bakışımızı gözden geçirmeliyiz. Araştırmaları yalınlaştırarak, insan gerçeklerini yansıtan, müşterilere faydalı içgörüler sağlayan, onlara yol gösteren vazgeçilmez bir hazineye dönüştürmeliyiz.

3 13500
Geleneksel Pazarlamanın savunduğu segmentasyon, hedefleme ve konumlandırma yöntemi (İngilizce baş harfleriyle STP) markaların büyümesini engelleyen bir yöntemdir. Bu nedenle, her markanın -eğer niş bir marka olarak kalmak istemiyorsa- mümkün olan en geniş kitleye pazarlama yapması gerekir.

0 8084
Satın alma yolculuğu, markaların cazip teklifleriyle insanların psikolojik zafiyetlerinin buluştuğu, bir çok bilinmezle dolu, son derece ilginç bir yolculuktur. Her pazarlamacının mutlaka anlaması, öğrenmesi, sürekli değişen koşulları takip etmesi gereken bir süreçtir.

6 22111
İlkel beyni anlamak, insanı anlamaktır. İnsanlarla ve insanlar için çalışan herkse, eğer başarmak istiyorsa, ilkel beynin nasıl çalıştığını anlamak zorundadır.

3 12613
Lüks sadece zenginlerin tekelinde olan bir ayrıcalık değildir. Gerçek lüks, pahalılıktan çok, zerafetin hakim olduğu bir dünya görüşüdür. İnce bir hayat anlayışının, ürünlere, hizmetlere ve mekanlara yansımasıdır.