1 300
Sosyal medyada tüketicilerine ulaşmak isteyen markaların takipçi edinme ve onlarla etkileşime girme sevdasından vazgeçip bu platformu bir ekran olarak kullanması yani burada Televizyondaki gibi reklam yapması gerekir.

0 396
Benim inancıma göre eğer bir reklam, ürün veya hizmetinin rakiplerden üstün olduğu çabasını hiç göstermeden, İlgi çekmeyi başarıyorsa İzleyiciyle duygusal bir bağ kurabiliyorsa Markayı rakiplerinden ayrıştırabiliyorsa başarılı bir reklamdır. Çünkü böyle bir reklama şirket yeteri kadar bütçe ayırır ve bu reklam anlayışını kesintisiz bir şekilde sürdürme basiretini gösterirse, marka insanların zihinlerinde yer eder ve satın alma anında insanlar markayı hatırlarlar. Bir şirket bunu başaran bir reklamcıdan bundan daha fazla ne isteyebilir ki?

1 699
Reklamın olumlu etkisinin kısa dönemde değil uzun dönemde ortaya çıkması onu bir harcama yerine bir yatırım olarak değerlendirmemiz sonucunu doğurur. Gerçekten de reklam, getirisi kısa dönemde elde edilen bir harcama değil; uzun zaman istikrarlı bir şekilde sürdürüldüğü taktirde olumlu etkisi görülen bir yatırımdır.

0 658
İnsan bazı fikirleri duyar duymaz benimser ve onlara inanır. Ben de üniversite yılarında bu fikri duyduğum andan itibaren sorgusuz sualsiz kabul ettim. Bu fikri ileri sürenler çok ünlü pazarlama profesörleri olduğu için, bu önermenin doğru olup olmadığını hiç araştırmadım. Pazarlama mesleğini bu fikre inanıp buna bağlı kalarak sürdürdüm ama Ehrenberg-Bass Enstitüsü’nün deneysel bulgularını okuduktan ve pazarlama kanunlarını öğrendikten sonra bu konudaki görüşüm kökten değişti.

0 794
Deneyim pazarlamasın özü, ürünlere daha çok hizmet eklenmesi ve bunların kişiye özgü hale getirilmesidir. Ama deneyim pazarlamasından bahseden insanlar genellikle işin özüne değil, bu ekonominin öne çıkardığı, “duyusal” unsurlara vurgu yaparlar. Müşterilere iyi bir deneyim yaşatmak için onların beş duyularına hitap etmek gerektiğini savunurlar. Ancak deneyim pazarlaması sanılanın aksine, insanlara sadece duyusal pazarlama yapmakla sınırlı değildir.

0 945
Pazarlama yöneticilerinin medya planlaması yaparken “mecra tarafsız” bir bilince sahip olmaları markaların başarısı için son derece önemli. Aksi takdirde şirketler değerli kaynaklarını boşa harcamaya devam edecekler.

0 1094
Müşterileri “beklentilerinin ötesinde memnun etmek” hem ekonomik olarak hem reklam sloganı olarak hem de insanların gösterdikleri tepki bakımından içi boş bir pazarlama söylemidir. Bir pazarlama efsanesidir.

0 876
Bana “Marka nedir? diye sorsalar ben, “Marka, bir ürün ve bu ürünle ilgili çağrışımların insanın zihninde kapladığı yerdir” derim. Bir marka ne kadar çok insanın zihninde ne kadar geniş bir yer kaplarsa, o kadar güçlü bir marka olur. Bir marka hakkında gördükleri, duydukları ve o markayı kullanırken yaşamış oldukları deneyimlerin bıraktığı izler, insanların beyninde bir “marka hafızası” oluşturur.

0 948
Markanın işlevi bir ürün ve hizmeti hangi şirketin veya kimin sattığını ifade etmektir. Marka bunun için vardır. Bu nedenle marka tasarımı yaparken ve markaları yönetirken hedef her zaman rekabetten ayrışmak olmalıdır ama bundan önce her markanın yapması gereken insanlara hangi ürünü veya hizmeti sattığını anlatmak olmalıdır. Bunu sağlamak için de önce her markanın rakipleriyle benzer özelliklere sahip olması gerekir.

1 1248
Markaların tipik müşterileri, o markayı seyrek kullananlardır. Ayrıca her markanın en büyük potansiyeli de markayı henüz hiç satın almamış olanlardır. Bu bilgi, çoğu marka yöneticisinin göz ardı ettiği bir bilgidir. Yöneticiler genellikle ortalama müşteri (tüketici) davranışlarını inceledikleri için yanılırlar. Oysa ortalamanın yanı sıra alışverişçilerin satın alma sıklıklarının dağılımını da dikkate almaları gerekir.

SEÇTİKLERİMİZ