Clicky
B2B Pazarlama

B2B Pazarlama

6 16873
Şirketlere pazarlama yapmanın koşulları, tüketicilere pazarlama yapmaktan farklıdır. Şirketlere pazarlamada "4P" yerine "SAVE" anlayışıyla yaklaşmak gerekir.