0 2241
Lüks markalarla ilgili olarak pazarlamacıların bilmesi gereken en önemli konu, lüks markaları sadece zenginlerin satın almadığıdır. Pahalı İsviçre saatlerini, pahalı İtalyan ve Fransız çantalarını, giyim eşyalarını satın alanların çoğunluğu, orta sınıfa mensup orta gelirli insanlardır.

3 16638
Lüks sadece zenginlerin tekelinde olan bir ayrıcalık değildir. Gerçek lüks, pahalılıktan çok, zerafetin hakim olduğu bir dünya görüşüdür. İnce bir hayat anlayışının, ürünlere, hizmetlere ve mekanlara yansımasıdır.

3 6945
Sanat insan zekâsının en ilgi çekici, en güzel şekillerini, seslerini, çizgilerini ortaya koyar. Sanat tek başına dünyayı değiştiremez ama ona bakışımızı değiştirebilir. Sadece dünyaya bakışımızı değil, kendimizi algılamamızı, kafa yapımızı, iş yapış biçimimizi de farklılaştırabilir.

2 7204
Estetik ölçütler gözetilerek üretilen her iş her yaklaşım her çözüm kendi zamanının da ötesinde kalıcı ve arzulanır olur. Estetik kaygılarla üretilen her şey, tasarımındaki fikri derinlik ve özgünlükle evrensel olma potansiyelini taşır. Estetik anlayışımız yaptığımız her işte imzamız olur. Bizi farklılaştırır.

0 10145
"Tasarım zihnini", gündelik işlere, problem çözme süreçlerine uygulamak, şirketin büyüklüğü ya da gücünden çok, kültürel iklimi ve liderinin tavrıyla ilgilidir. Tasarım odaklı düşünen, problemlere ve kararlara "tasarım zihniyle" yaklaşan şirketler sadece kendi sorunlarını çözmekle kalmaz içlerinde bulundukları sektörleri de geliştirirler. . Bu süreç, fırsatları açığa çıkaran, potansiyeli gerçeğe dönüştüren ve öğrenmeyi sürekli kılan bir süreçtir.

1 12841
Tasarım, daha yaşanır bir dünya için insani çözümler üreten; sadece nesnelerle değil, hayatın tamamıyla ilgili bir “bakış açısıdır”. Tasarım, biçimle işlev, zevkle ihtiyaç, teknolojiyle kaynaklar arasında estetik, anlamlı ve akıllı bağlar kuran bir "düşünce ve iş yapma biçimidir."

2 12850
Doğru ve yaratıcı bir şekilde uygulanan sanat pazarlaması, sanatın gelişmesine katkıda bulunduğu kadar, kültürel hayatın zenginleşmesine ve insanların zevklerin incelmesine de hizmet eder.

4 14785
Lüks markalar geniş kitlelerde arzu yaratır; ama bunlara “kavuşabilecek” olanların sayısı çok azdır. İşte lüksün dinamiği burada yatar. Herkesin aşina olduğu; ama son derece kısıtlı bir kitlenin ulaşabildiği markalar lüks markalardır. Bu markaları herkes bilir ve tanır; ama bunlara ancak sadece şanslı kişiler sahip olabilirler. Bu nedenle asıl mesele pahalı ürünler yapmak değil, lüks ürün ve hizmetlerin “enderliğini” yaratmaktır. Lüks ekonomisi nadirlik (nedret) ekonomisidir; ayrıcalık üretir.

1 15363
Siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye’nin bir “tasarım hamlesi” başlatması çok güzel olmaz mı? Bana göre tasarımın hayatın içine nüfuz etmesi medeniyetin yükselmesi demektir. Bunun için de tasarımın bir yaşam ve düşünce biçimi olduğunu anlatacak bir farkındalık yaratmak gerekir. Tasarım konusunda ilerleme kaydetmiş bir Türkiye hiç kuşkusuz daha çağdaş ve daha “yaşanılır” bir yer olacaktır.

3 16645
Hepimiz dünya üzerinde kendimize bir yer edinmek isteriz. Kendimize açacağımız bu yerle ilgili endişeler vardır kafamızda. Kim olursak olalım, hangi sosyal sınıfa ait olursak olalım, yeterince iyi bir statüye sahip olduğumuzdan tam olarak emin olamadığımız zamanlar olur. Sanıldığının aksine çok zengin olanlarda, çok ünlü olanlarda ya da çok yüksek mevkilere gelmiş olanlarda bile vardır bu endişe. Onların da fethetmek istedikleri insanlar vardır. Onlar da kendilerine seçtikleri “hayat gözlemcilerinden“ sürekli daha yüksek puanlar almak için çaba gösterirler. Seçtikleri bu gözlemciler bazen onların rol modelleri bazen yakın arkadaşları bazen eşleri ya da anne-babalarıdır.

SEÇTİKLERİMİZ