0 1094
Müşterileri “beklentilerinin ötesinde memnun etmek” hem ekonomik olarak hem reklam sloganı olarak hem de insanların gösterdikleri tepki bakımından içi boş bir pazarlama söylemidir. Bir pazarlama efsanesidir.

0 1080
İlk bakışta çok cazip bir sadakat ölçüsü gibi gelen, bir insanın sadece tek bir markadan alışveriş yapması (yüzde 100 sadık olması) aslında çoğu zaman, o alışverişçinin seyrek bir kullanıcı olduğunun göstergesidir. Seyrek kullanıcıların başka markaları deneme fırsatları olmaz. Bu nedenle her patron ve yöneticinin “Ben sizin markanızdan başka hiçbir marka kullanmıyorum.” diyen insanlar hakkında “Demek ki bizim kategoriyi çok yoğun kullanmıyor.” diye düşünmesi gerekir.

2 2660
Şirket yöneticileri, markalarına sadık tüketicilerin (müşterilerin) çok yüksek sayıda olduğuna inanırlar. Oysa her markanın sadık kullanıcıları, o markanın toplam kullanıcılarının küçük bir kesimidir. Bütün ihtiyaçlarını sadece o markadan karşılayanlar ise eser miktardadır. Marka kullanıcı piramidi benzeri analizler, şirketleri yanıltır.

1 2064
Pazarlama dünyasının en yanlış inanışlarından birisi, yeni müşteri kazanmanın mevcut müşteriyi elde tutmaktan çok daha zor ve pahalı olduğu inanışıdır. Hemen her pazarlamacının duymuş olduğu, “yeni müşteri kazanmanın, mevcudu elde tutmaya kıyasla beş misil pahalı olduğu” söylentisi, tam bir hurafedir. Nasıl hesap edildiği ve hangi bilimsel veriye dayandığını kimsenin bilmediği bu görüş, pazarlamacıların zihnine yapışmış bir görüştür.
Videoyu izle

0 494
Bizler tüketici olarak, kendimize bir "marka seçkisi" oluştururuz. Aklımıza gelen her kategori için bu böyledir. İnsanlar aynı anda birkaç markaya sadakat gösterirler. Marka sadakati çok eşli bir sadakattir.
Videoyu izle

0 470
Markaların az sayıdaki kullanıcıya daha fazla satış yaparak pazar payını artırması mümkün değildir.

0 3128
Pek çok yönetici, insanlarla markalar arasında da bir sadakat ilişkisi olabileceğini düşünür. Bir markaya bağlanan bir insanın, onu kolay kolay bırakmayacağını varsayar. Çoğu şirket, müşteri sadakatinin, uzun dönemli düzenli gelir ve sürdürülebilir karlılığının teminatı olduğuna inanır. Bu şirketler, bu nedenle, müşteri sadakatini ölçmeye ve yönetmeye önemli bütçeler ayırırlar.

1 3983
Krala görünmez elbise dikmek yerine, markayı insanların hayatlarına sokmak için çaba sarf etmek gerekir. Duygu yüklü aşk iletişimi yapma kolaycılığına kaçmak yerine pazarlama yöneticilerinin herkesin her ihtiyaç anında markayı hatırlayacağı kadar etkili iletişim yapması, her satış noktasında markanın bulunmasını sağlaması ve tüketicilerin markayı satın almalarının önündeki -başta ürün niteliği olmak üzere- olası bütün engelleri kaldırarak insanların markayı kolayca satın almalarının yolunu açması gerekir.

2 5736
Şirketler, sadık müşterilerini koruyarak değil, yeni müşteri edinerek büyürler ve yeni müşteri edinmeye devam ettikçe karlılıklarını korurlar.

0 16036
Memnuniyet dediğimiz şey müşterinin beklediğiyle bulduğu arasındaki farktır. Müşterinin bir markadan beklentisi ne kadar yüksek olursa mutsuz olma ihtimali de o kadar artar. Bu konu her marka yöneticisinin ikilemdir: Müşteriyi çekebilmek için markanın cazip mesajlar vermesi gerekir; ama fazla doz beklentileri yükseltir ve tatminsizlik riski yaratır.

SEÇTİKLERİMİZ