0 967
Marka ne kadar çok insanın zihnine kendi alametifarikalarını yerleştirirse, o kadar güçlü bir pazar varlığına ulaşır. İnsanlar bu alametifarikalar sayesinde markayı hatırlar, satış kanallarında gördükleri zaman fark ederler ve o markayı satın alma ihtimalleri artar.

2 1008
Her ürün kategorisinde markalar arasındaki asıl “fark”, bazı markaların daha bilinir ve daha bulunur olmasıdır. Pazarlamacının görevi, birbirlerinden pek de farkı olmayan markaların rekabet ettiği bir pazarda, neredeyse hiç düşünmeden karar veren insanların aklına markayı yerleştirmek (ikna etmek değil) ve satış noktalarında markayı onların kolayca satın alabilmelerini sağlayacak koşulları yaratmaktır.

0 1615
Amerika Birleşik Devletleri üst mahkeme yargıcı Potter Stewart, “Ben pornografiyi tarif edemem ama görünce anlarım.” dediği gibi, her marka yöneticisinin içinde yaşadığı toplumu tanıması ve buna göre bir yargıda bulunması gerekir.

2 1317
Mimar Sinan'ın eserlerinden Frank Gehry'ninkilere kadar, hiçbir şaheser, mühendislik özellikleriyle ön plana çıkmaz. Biz bunları hayranlıkla izlerken, bunları ayakta tutan mühendislik hesaplarını değil, mimarın yaratıcılığını görürüz. Bizi etkileyen pazarlama uygulamalarında da, ön plana çıkan, yaratıcılıktır. Ama başarılı uygulamaların hepsi, insanların satın alma davranışları üzerine geliştirilen bilimsel pazarlama kanunlarına uygun olarak tasarlanmış uygulamalardır.

1 1135
Markalar seyrek satın alan kullanıcılara erişmek ve büyümek için yüksek bir fiziksel bulunurluğa ulaşmalıdır. Marka, e ticaret de dahil olmak üzere ne kadar çeşitli kanalda ne kadar yaygın bir varlık gösterir ve bu kanalları ne kadar iyi yönetirse o ölçüde farklı kesimlere satış yapma ve büyüme imkanı bulur.

2 1230
Bir şirketin yeni müşteriler kazanmadan, sadece sadık müşterileriyle, varlığını sürdürmesini beklemek gerçekçi değildir. Sadık müşteriler, sayıları az olması ve satın aldıkları ürün ve hizmetin de bir sınırı olması nedeniyle -yüklü miktarda satın alma yapsalar bile – markanın büyümesini sağlayamazlar. Yeni müşteri edinmeden, bir markanın büyümesi mümkün değildir.

3 1821
Bir marka, reklam yaparak da fiyat indirerek de satışlarını artırabilir ama fiyat indirerek satış artırmak, şirketlere daha pahalıya mal olur çünkü indirimler markaların karlılıklarını eritir. Bu nedenlerden ötürü, şirketlerin fiyat indiriminden çok markalarını reklamla desteklemeye ağırlık vermeleri, daha karlı bir yöntemdir. Çünkü reklamlar, hem bütün satış kanalları üzerinde etkilidir hem de düzenli yapıldığı taktirde uzun dönemde kalıcı etkiye sahiptir.

1 1433
Pazarlamacıların büyük çoğunluğu, kendi markalarını tercih edenlerin rakipleri tercih edenlerden farklı olduğu ve bu insanların kendi markalarıyla özel ilişkiler kurduğu inancına sahiptir. Kendi markalarının özel olduğu, insanlarla özel ilişkiler kurduğu gibi bir yanılsama içindedir. Oysa gerçek hayatta rekabet hiç de pazarlamacıların zannettikleri gibi değildir. Aynı pazarda rekabet eden markalar birbirinden farklı olmadığı gibi, bunların kullanıcıları da birbirinden farklı değildir.

1 1508
Kural olarak, bir ürün kategorisinde rekabet eden bütün markalar, o ürün kategorisinin temel özelliklerinden oluşan imaj unsurlarına sahip olurlar. Bunun dışında kalan unsurlar ise her markaya daha az oranda atfedilir. Bu duruma Ehrenberg Bass Enstitüsü yazarları, Prototip Kanunu adını verirler. Bir ürün kategorisindeki bütün markalara tüketiciler (müşteriler) bu temel özellikleri atfederler; zaten atfettikleri için bu markaları satın alırlar.

0 1768
Popüler olan alternatiflerin seyrek kullanıcılar tarafından; popüler olmayan alternatiflerin ise yoğun kullanıcılar tarafından tercih edilmesi, bütün ürün ve hizmet kategorilerinde karşılaştığımız bir durumdur. Pazar payı büyük olan markalar, bu etkiden ötürü, seyrek kullanıcıları kendilerine çekerler. Bu oluşumun adı, “Doğal Tekel Kanunudur.”

0 1347
Her pazarlamacının bugüne kadar öğrendiği, USP, Farklılaşma, Segmentasyon, Hedefleme, Konumlandırma, Aşk Markası gibi kavramları sorgulaması; bu yöntemlerin gerçek hayatta şirketlere başarı sağlayıp sağlamadığını test ettikten sonra markaların pazarlama faaliyetlerine müdahale etmesi gerekir.

2 2131
Pazarlamanın, doğruluğu verilerle kanıtlanmış kuralları vardır. Her şirketin bunları benimsemesi ve kararlarını verirken bu kuralları uygulaması gerekir. Pazarlama faaliyetlerini bu kurallarla yöneten şirketler, markalarını büyütür ve karlılıklarını artırırlar.

SEÇTİKLERİMİZ