1 300
Sosyal medyada tüketicilerine ulaşmak isteyen markaların takipçi edinme ve onlarla etkileşime girme sevdasından vazgeçip bu platformu bir ekran olarak kullanması yani burada Televizyondaki gibi reklam yapması gerekir.

0 396
Benim inancıma göre eğer bir reklam, ürün veya hizmetinin rakiplerden üstün olduğu çabasını hiç göstermeden, İlgi çekmeyi başarıyorsa İzleyiciyle duygusal bir bağ kurabiliyorsa Markayı rakiplerinden ayrıştırabiliyorsa başarılı bir reklamdır. Çünkü böyle bir reklama şirket yeteri kadar bütçe ayırır ve bu reklam anlayışını kesintisiz bir şekilde sürdürme basiretini gösterirse, marka insanların zihinlerinde yer eder ve satın alma anında insanlar markayı hatırlarlar. Bir şirket bunu başaran bir reklamcıdan bundan daha fazla ne isteyebilir ki?

1 699
Reklamın olumlu etkisinin kısa dönemde değil uzun dönemde ortaya çıkması onu bir harcama yerine bir yatırım olarak değerlendirmemiz sonucunu doğurur. Gerçekten de reklam, getirisi kısa dönemde elde edilen bir harcama değil; uzun zaman istikrarlı bir şekilde sürdürüldüğü taktirde olumlu etkisi görülen bir yatırımdır.

0 945
Pazarlama yöneticilerinin medya planlaması yaparken “mecra tarafsız” bir bilince sahip olmaları markaların başarısı için son derece önemli. Aksi takdirde şirketler değerli kaynaklarını boşa harcamaya devam edecekler.

1 2552
TV reklamlarını kesip, online mecrada reklam yapmak, reklam yatırımın geri dönüşünü çok artırır ama bu yöntem markanın büyümesine engel oluşturabilir. Şirketlerin reklam yatırımlarında yüksek ROI hedeflemesi tehlikelidir.

3 2209
Her gün çeşitli yayın organlarında, televizyonun öldüğünü, insanların artık Facebook, Instagram kullandığını iddia eden haberlerin çoğu propagandadır, yanıltıcıdır. Rakamlar, insanların televizyon başında hatırı sayılır bir zaman geçirdiklerini hatta son yıllarda bu sürenin arttığını kanıtlar.

2 1423
Facebook, Instagram, Youtube gibi mecraların varlık nedeni, insanların insanlarla ilişki kurabilmeleri içindir. Bu mecralara “sosyal” denmesinin altındaki neden de budur. İnsanların aileleri ve arkadaşlarıyla ilişkiye geçmek için kullandıkları bu mecralara markaların dahil olarak reklam vermesini doğal karşılıyorum ama bugün bu mecraların çözüm bekleyen çok sorunu var.

9 2118
Reklamcıların görevi insanları markanın üstünlüğüne ikna etmek değidir. En iyi reklam, potansiyel kullanıcıların fark edecekleri, izlemekten hoşlanacakları ve verdiği mesajın hangi markaya ait olduğunu herhangi bir tereddüte yer olmayacak şekilde ifade eden reklamdır. Reklamın nihai hedefi, insanların kategoriyi akıllarına getirdikleri anlarda (KAGA) markayı hatırlamalarını sağlamaktır.

0 1591
Bir markanın tercih edilmesi, güçlü bir konumlandırmaya sahip olmasına bağlı değildir. Rekabette sonucu belirleyen, bir markanın insanların söz konusu kategoriyi akıllarına getirdikleri anda, hatırlarına gelen marka olabilmektir. Bunu başaran markalar, yüksek bir algısal belirginliğe (brand salience) sahip olurlar.

0 1972
Markaların sosyal mecraları, ”engagement” için değil, televizyon gibi daha geniş kitlelere ulaşmak için bir mecra olarak kullanmaları gerekir. Facebook veya Instagram'ın televizyondan bir farkı yoktur.

SEÇTİKLERİMİZ