Clicky
Satış / Perakende Yönetimi

Satış / Perakende Yönetimi

4 8841
Fiyat, pazarlama karmasının (4P) içinde en çok bilgi barındıran unsurdur. İnsan bir markanın fiyatını nasıl yönettiğine bakarak o marka hakkında pek çok bilgi edinebilir. Markaların fiyatı nasıl yönettikleri, kısa vadede gelirlerini; orta ve uzun vadede ise hem gelirlerini hem algılarını belirler.

7 24843
Çok Katlı Pazarlama, sanki herkes kendi işinin sahibiymiş, sanki kendi “mağazası” varmış gibi çalışan bir sistem. Bu iş satıcıların kendi imkânlarıyla bir network kurması, insanları bir araya getirmesi ve satış ağını güçlendirmesi üzerine kuruludur. Satıcıların güçlü bir referans oluşturması, Çok Katlı Pazarlamanın geleneksel yöntemlere kıyasla en büyük avantajı.

1 12828
Türkiye perakende sektörü, uluslararası kıyaslama yaptığımızda, gerçekten çok ileride bir konuma sahip. Son on beş yılda gelişen alışveriş merkezleri ve cadde mağazalarıyla devasa bir büyüklüğe ulaşmış ama daha da önemlisi bizim kültürümüze has “hizmet” anlayışı sayesinde birçok Batı ülkesinden çok daha modern bir sektör. Bizdeki perakende anlayışı son yıllarda iyice belirginleşen, bizi farklılaştıran bir “enerjiye” sahip.