2 1799
Yalnızca online kanalda satış yapan markalar, offline kanallarla da rekabet ederler. Dolayısıyla pazarlamanın bütün kanunları, online alışveriş için de geçerlidir. Markaların fiziksel satış kanallarda kendilerine yer bulmasının çok zor olduğu bir gerçek. Bu zorluk, online kanalda satış yapmak isteyen markalar için daha da fazla ve her geçen gün daha da artıyor. Gelecekte bir markanın online kanalda kendini var etmesi, fiziksel kanalda var etmesinden daha da zor olacak. e-ticarete girmeyi düşünen markaların bu gerçeği dikkate almaları ve zaman kaybetmemeleri gerekir.

0 9744
Satın alma yolculuğu, markaların cazip teklifleriyle insanların psikolojik zafiyetlerinin buluştuğu, bir çok bilinmezle dolu, son derece ilginç bir yolculuktur. Her pazarlamacının mutlaka anlaması, öğrenmesi, sürekli değişen koşulları takip etmesi gereken bir süreçtir.

7 27991
Çok Katlı Pazarlama, sanki herkes kendi işinin sahibiymiş, sanki kendi “mağazası” varmış gibi çalışan bir sistem. Bu iş satıcıların kendi imkânlarıyla bir network kurması, insanları bir araya getirmesi ve satış ağını güçlendirmesi üzerine kuruludur. Satıcıların güçlü bir referans oluşturması, Çok Katlı Pazarlamanın geleneksel yöntemlere kıyasla en büyük avantajı.

1 14457
Türkiye perakende sektörü, uluslararası kıyaslama yaptığımızda, gerçekten çok ileride bir konuma sahip. Son on beş yılda gelişen alışveriş merkezleri ve cadde mağazalarıyla devasa bir büyüklüğe ulaşmış ama daha da önemlisi bizim kültürümüze has “hizmet” anlayışı sayesinde birçok Batı ülkesinden çok daha modern bir sektör. Bizdeki perakende anlayışı son yıllarda iyice belirginleşen, bizi farklılaştıran bir “enerjiye” sahip.

1 12965
Eski iş modellerinde ürünlerin sadece %5'lik bir bölümü ücretsiz dağıtılıp %95'i parayla satılıyordu. Ancak bugün yeni iş modellerde bu oran tersine döndü, artık bir çok kategoride ürünlerin %95'i ücretsiz dağıtılıp %5'lik bölümünden para kazanılıyor. Bugün “bedava” artık bir pazarlama taktiği olmanın çok ötesinde bir anlam kazanıyor. Bedava bolluk ekonomisinin temel stratejileri içinde yer alıyor.

SEÇTİKLERİMİZ