Clicky
Satış / Perakende Yönetimi

Satış / Perakende Yönetimi

0 8577
Satın alma yolculuğu, markaların cazip teklifleriyle insanların psikolojik zafiyetlerinin buluştuğu, bir çok bilinmezle dolu, son derece ilginç bir yolculuktur. Her pazarlamacının mutlaka anlaması, öğrenmesi, sürekli değişen koşulları takip etmesi gereken bir süreçtir.

4 9976
Fiyat, pazarlama karmasının (4P) içinde en çok bilgi barındıran unsurdur. İnsan bir markanın fiyatını nasıl yönettiğine bakarak o marka hakkında pek çok bilgi edinebilir. Markaların fiyatı nasıl yönettikleri, kısa vadede gelirlerini; orta ve uzun vadede ise hem gelirlerini hem algılarını belirler.

7 25822
Çok Katlı Pazarlama, sanki herkes kendi işinin sahibiymiş, sanki kendi “mağazası” varmış gibi çalışan bir sistem. Bu iş satıcıların kendi imkânlarıyla bir network kurması, insanları bir araya getirmesi ve satış ağını güçlendirmesi üzerine kuruludur. Satıcıların güçlü bir referans oluşturması, Çok Katlı Pazarlamanın geleneksel yöntemlere kıyasla en büyük avantajı.

1 13316
Türkiye perakende sektörü, uluslararası kıyaslama yaptığımızda, gerçekten çok ileride bir konuma sahip. Son on beş yılda gelişen alışveriş merkezleri ve cadde mağazalarıyla devasa bir büyüklüğe ulaşmış ama daha da önemlisi bizim kültürümüze has “hizmet” anlayışı sayesinde birçok Batı ülkesinden çok daha modern bir sektör. Bizdeki perakende anlayışı son yıllarda iyice belirginleşen, bizi farklılaştıran bir “enerjiye” sahip.

1 11990
Eski iş modellerinde ürünlerin sadece %5'lik bir bölümü ücretsiz dağıtılıp %95'i parayla satılıyordu. Ancak bugün yeni iş modellerde bu oran tersine döndü, artık bir çok kategoride ürünlerin %95'i ücretsiz dağıtılıp %5'lik bölümünden para kazanılıyor. Bugün “bedava” artık bir pazarlama taktiği olmanın çok ötesinde bir anlam kazanıyor. Bedava bolluk ekonomisinin temel stratejileri içinde yer alıyor.