1 3704
İçinde yaşadığı dönemin koşulları, teknolojisi ve hakim ideolojisi, hiç şüphesiz o dönemde yaşayan herkesi etkiler. Bu yüzden aynı zaman diliminde doğmuş insanlar, bir ölçüde birbirine benzerler. Bu anlamda hepimiz anne babamızın olduğu kadar, “zamanımızın çocuklarıyız”. Ancak bir kuşağa ait bütün insanların benzer psikolojide olacağı, benzer önceliklerle hareket edeceği, benzer tüketim davranışları sergileyip, benzer şekilde ilişkiler kuracağı fazlasıyla abartılı bir genellemedir.

1 6205
Her iyi bir pazarlamacı aslında, iyi bir “davranış mimarıdır”. İyi pazarlamacılar, tüketicileri markanın üstünlüklerine iknaya çalışmak yerine, onların markayı kullanmalarını sağlayan insanlardır. Usta pazarlamacılar; insanların davranışlarını değiştirmenin, düşüncelerini değiştirmekten daha kısa ve daha kolay bir yol olduğunu bilirler.

1 9454
İnsanlar emek verdikleri her şeyi, hem daha çok sever hem daha çok sahiplenip, savunurlar. Emek verdikleri her şey üzerinde kendilerini hak sahibi olarak görürler.

1 9833
Dünyanın her yerinde seçmenlerin büyük çoğunluğu oy verirken lider veya partiyle kurduğu bağlara göre oy verir. Seçmen tutumlarını, tavırlarını ve davranışlarını belirleyen akıl ve mantık değil; seçmenin inançları, değer yargıları ve edinmek istedikleri kimlikleridir. Oy vermek bir kimlik meselesidir, akıl meselesi değildir.

5 15979
Kutlama yapmak bize ilk insandan kalmış bir mirastır. Ben insanların kendi özel günlerinden tutun da dini ve milli kutlamalara kadar bütün kutlamaların değerini bilmemiz, hepsinin hakkını vermemiz gerektiğini; sağlımız elveriyorsa, kısa bir süre için günlük hayatımızın dertlerini bir kenara bırakıp bu kutlamalara katılmamız gerektiğini düşünüyorum. Yeni yılın hepimize mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum

2 14514
Strateji geliştirme işini toplantı odalarından sahaya indirmek gerekiyor. Tribünden seyretmek yerine, oyunun içine girmek gerekiyor. Gündelik hayatın içine girerek, insanların ne yaptıklarını gözleyerek, onları anlayarak içgörü elde etmek her pazarlama yöneticisinin sahip olması gereken bir alışkanlıktır. Marka yöneticisi gözüyle bakıldığında "gündelik hayat" küçümsenecek bir hayat değildir.

1 16843
Sizce zevk nasıl oluşur? Sahip olduğumuz güzellik, estetik zevki ne kadar başkalarından etkilenen ne kadar kendimize ait bir zevktir? Biz bir sanat eserine sadece estetik olduğu için mi değer veririz yoksa başkaları ona değer verdiği için mi değer veririz? Daha açık sormak gerekirse, sahip olduğumuz “zevk” bizim zevkimiz midir yoksa başkalarından ödünç aldığımız bir zevk midir?

0 15650
Bugün perakendedecilerin çoğunluğu hala mağazaları alışverişçinin değil kendi anlayışlarına göre tasarlama yanlışını yapıyorlar. Pek çok perakendeci hala ürünleri fabrika kodlarına ve kendi sınıflandırmalarına göre sergiliyor. Oysa müşterinin ihtiyacı ve ürünleri algılayışı çoğu zaman satıcınınkinden çok farklıdır. Perakendecilik sadece bir verimlilik, ya da dekorasyon işi değil, müşteri ihtiyacına odaklanmayı gerektiren ama aynı zamanda estetik ve eğlenceli bir deneyim yaşatmayı amaçlayan bir iş olarak ele alınmalıdır.

2 12874
Şöhretle kitleler arasında, her zaman bir “sevgi nefret ilişkisi” olmuştur. Aslında büyük kitleler, şöhretleri bir taraftan hayranlıkla izlerken, diğer taraftan da onları karalamak isterler. Çünkü kitlelere göre ünlülerin çoğu, pek de hak ederek ünlü olmamışlardır. Günümüzün ünlüleri, ünleriyle orantılı gerçek bir yeteneğe ya da başarıya sahip değillerdir.

10 562962
Kökeninde isyan olan ve Zenci kültürüne ait olan Cool tavrı, daha sonraları Batı Kültürü’nde yaygınlaştı. Cool tavır, günümüze gelene kadar her kuşak tarafından yeniden yorumlandı ve içeriği sürekli değişti. Kökenindeki “isyan” anlamını korudu ama zamanla bu anlama bir de “statü” anlamı eklendi. Üst gelir grubundaki insanların “kendini beğenen bir kayıtsız kalma tavrına” doğru evrim geçirdi ve bir ayrıcalık simgesine dönüştü.

SEÇTİKLERİMİZ