1 3366
İçinde yaşadığı dönemin koşulları, teknolojisi ve hakim ideolojisi, hiç şüphesiz o dönemde yaşayan herkesi etkiler. Bu yüzden aynı zaman diliminde doğmuş insanlar, bir ölçüde birbirine benzerler. Bu anlamda hepimiz anne babamızın olduğu kadar, “zamanımızın çocuklarıyız”. Ancak bir kuşağa ait bütün insanların benzer psikolojide olacağı, benzer önceliklerle hareket edeceği, benzer tüketim davranışları sergileyip, benzer şekilde ilişkiler kuracağı fazlasıyla abartılı bir genellemedir.

1 8803
İnsanlar emek verdikleri her şeyi, hem daha çok sever hem daha çok sahiplenip, savunurlar. Emek verdikleri her şey üzerinde kendilerini hak sahibi olarak görürler.

1 9622
Dünyanın her yerinde seçmenlerin büyük çoğunluğu oy verirken lider veya partiyle kurduğu bağlara göre oy verir. Seçmen tutumlarını, tavırlarını ve davranışlarını belirleyen akıl ve mantık değil; seçmenin inançları, değer yargıları ve edinmek istedikleri kimlikleridir. Oy vermek bir kimlik meselesidir, akıl meselesi değildir.

5 15122
Kutlama yapmak bize ilk insandan kalmış bir mirastır. Ben insanların kendi özel günlerinden tutun da dini ve milli kutlamalara kadar bütün kutlamaların değerini bilmemiz, hepsinin hakkını vermemiz gerektiğini; sağlımız elveriyorsa, kısa bir süre için günlük hayatımızın dertlerini bir kenara bırakıp bu kutlamalara katılmamız gerektiğini düşünüyorum. Yeni yılın hepimize mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum
Siz de sosyal medya baskısı hissediyor musunuz?

6 11344
Eskiden kendimizi sadece yakın çevremize kanıtlama telaşı içindeyken şimdi çevremiz çok genişledi. Ve biz kendimizi bu geniş çevremize anlatmak, tanımlamak, beğendirmek zorunda hissediyoruz. Eskiden "mahalle baskısı" vardı şimdi buna ek olarak "sosyal medya baskısı" var.

2 13998
Strateji geliştirme işini toplantı odalarından sahaya indirmek gerekiyor. Tribünden seyretmek yerine, oyunun içine girmek gerekiyor. Gündelik hayatın içine girerek, insanların ne yaptıklarını gözleyerek, onları anlayarak içgörü elde etmek her pazarlama yöneticisinin sahip olması gereken bir alışkanlıktır. Marka yöneticisi gözüyle bakıldığında "gündelik hayat" küçümsenecek bir hayat değildir.

1 10819
Hepimiz kendi kimliklerimizi oluşturmaktan sorumluyuz. Kimliklerimizi oluştururken yaşadığımız kültürden, ailemizden, yakın çevremizden etkileneriz. Bu süreç ergenlik yıllarında sancılı bir şekilde başlar: Giysiler, saç modeli, kullanılacağı dil, davranış kalıpları, takınacağı tavır... Karar vermesi gereken çok değişken vardır. Bunlar onu bunaltır; ama önünde sonunda herkes gibi o da bir kimlik sahibi olur, zamanla kimliğini gözden geçirir, bazı aşırılıklarını budar ve kendine özgü bir yol bulur.

1 16123
Sizce zevk nasıl oluşur? Sahip olduğumuz güzellik, estetik zevki ne kadar başkalarından etkilenen ne kadar kendimize ait bir zevktir? Biz bir sanat eserine sadece estetik olduğu için mi değer veririz yoksa başkaları ona değer verdiği için mi değer veririz? Daha açık sormak gerekirse, sahip olduğumuz “zevk” bizim zevkimiz midir yoksa başkalarından ödünç aldığımız bir zevk midir?

0 15237
Bugün perakendedecilerin çoğunluğu hala mağazaları alışverişçinin değil kendi anlayışlarına göre tasarlama yanlışını yapıyorlar. Pek çok perakendeci hala ürünleri fabrika kodlarına ve kendi sınıflandırmalarına göre sergiliyor. Oysa müşterinin ihtiyacı ve ürünleri algılayışı çoğu zaman satıcınınkinden çok farklıdır. Perakendecilik sadece bir verimlilik, ya da dekorasyon işi değil, müşteri ihtiyacına odaklanmayı gerektiren ama aynı zamanda estetik ve eğlenceli bir deneyim yaşatmayı amaçlayan bir iş olarak ele alınmalıdır.

2 35811
Bizde bir insanın topluluktan “sıyrılması” hoş karşılanmaz, "aynılaşmak" daha çok rağbet görür. Bizim kültürümüzde şefkat, dayanışma ve yardımlaşma birçok kültüre göre daha yaygındır. Aynı zamanda Türkiye bireyselliğin zayıf olduğu, “biz kültürünün” hâkim olduğu bir ülkedir. Bu sebeple bizim toplumumuzda “Nerelisin?”, “Hangi okuldansın?”, "Kimlerdensin?" gibi sorular önemlidir. En modern insanlar bile bu tür geleneksel sorularla birbirleriyle bağ kurmaya çalışırlar.

2 12225
Şöhretle kitleler arasında, her zaman bir “sevgi nefret ilişkisi” olmuştur. Aslında büyük kitleler, şöhretleri bir taraftan hayranlıkla izlerken, diğer taraftan da onları karalamak isterler. Çünkü kitlelere göre ünlülerin çoğu, pek de hak ederek ünlü olmamışlardır. Günümüzün ünlüleri, ünleriyle orantılı gerçek bir yeteneğe ya da başarıya sahip değillerdir.

10 550365
Kökeninde isyan olan ve Zenci kültürüne ait olan Cool tavrı, daha sonraları Batı Kültürü’nde yaygınlaştı. Cool tavır, günümüze gelene kadar her kuşak tarafından yeniden yorumlandı ve içeriği sürekli değişti. Kökenindeki “isyan” anlamını korudu ama zamanla bu anlama bir de “statü” anlamı eklendi. Üst gelir grubundaki insanların “kendini beğenen bir kayıtsız kalma tavrına” doğru evrim geçirdi ve bir ayrıcalık simgesine dönüştü.

SEÇTİKLERİMİZ