3 14901
Çetin Altan, bizim neslimize dünyalı olmayı öğretti. Ondan evrensel değerlere sahip olmayı, tarihin nereye doğru aktığını öğrendik. Belki de bunların hepsinden daha önemlisi, hayatın bir mucize olduğunu ve bu mucizeyi yaşamak için hangi koşulda olursa olsun hep iyimser olmayı yani "enseyi karartmamak” gerektiğini öğrendik.

15 11292
Batı toplumları neden ilerledi? Neden dünyanın geri kalan ülkeleri aynı ilerlemeyi gösteremedi. Batı toplumları, az gelişmiş toplumları sömürdükleri için mi refah toplumu oldular? Eğer bu doğruysa, neden emperyalist bir devlet olan Osmanlı İmparatorluğu benzer bir ilerleme gösteremedi?

4 11964
Bir insanın düşüncesine karşı çıkmak o kişiye karşı gelmek gibi anlaşılır. Bizde söylenen her söz neredeyse karşı tarafın kendi kişiliğine söylenmiş bir söz olur. Bu ister akademik camiada ister siyasi arenada isterse bir arkadaş topluluğunda olsun, bir insan, grubun genelinden farklı bir fikir ileri sürerse tüm gözler ona çevrilip sorgulanır.

2 6841
Biz Türkiye olarak, yeni değer yaratma ve yeni teknolojiler geliştirme potansiyeline sahibiz. Dinamik, genç nüfusumuzla dünya üzerindeki birçok gelişmekte olan ülkeye göre daha avantajlı bir konumdayız. Teknolojik kalkınmayı bir ülke politikası olarak benimsediğimiz taktirde, yeni çağın en yetkin ülkelerinden birisi olabiliriz.

3 10019
Ben tarihinin bir akış yönünün olduğuna inanıyorum. Tarih bizi, ülke sınırlarının anlamının kalmayacağı, üretimin son derece esnek ve akışkan olacağı, çalışanların bir ülke vatandaşı olmaktan çok "dünya vatandaşı" olacağı yeni bir dünyaya doğru götürüyor. İşte bu nedenle, şirketlerimizin ve kendimizin geleceği hakkında karar verirken "dünyalı" olmanın gereklerini yerine getirmemiz gerektiğine inanıyorum.

4 7590
Bir öğrenci arkadaşının kalemini “alıp” çantasına koyar; ama arkadaşı bunu fark ettigi için öğretmene şikayet eder. Öğretmen de öğrencinin babasını okula çağırır. Baba durumu öğrenince oğluna çok kızar. Eve dönerlerken oğluna der ki: “Vallahi seni hiç anlamıyorum. Neden arkadaşının kalemini alıyorsun ki? Benden iste, sana çalıştığım yerden onlarca kalem getirireyim.” Sizce bir insanın çalıştığı yerden evine kalem "götürmesiyle" bir öğrencinin arkadaşının kalemini "alması" farklı şeyler midir? Bu ikisi farklı dürüstlük tanımı içine mi girer?

0 8375
Bizim toplumumuz güçlü olmayı, güçlü görünmeyi seven bir toplum. Daha da ötesi güçlü olanının gücünü kabullenen bir toplum. Bizde başbakanlar, bakanlar, üst düzey bürokratlar, büyük iş adamları etraflarında kalabalıklarla gezmeyi seviyorlar. Toplum da onların bu davranışlarını olağan karşılıyor hatta bu "ayrıcalıklarını" onların “hakkı” olarak görüyor. Böyle davranmayanları ise yadırgıyor. Bizim gibi toplumlarda güçlü olmak aynı zamanda "ayrıcalıklı" olmak anlamına da geliyor.

1 11349
Hepimiz kendi kimliklerimizi oluşturmaktan sorumluyuz. Kimliklerimizi oluştururken yaşadığımız kültürden, ailemizden, yakın çevremizden etkileneriz. Bu süreç ergenlik yıllarında sancılı bir şekilde başlar: Giysiler, saç modeli, kullanılacağı dil, davranış kalıpları, takınacağı tavır... Karar vermesi gereken çok değişken vardır. Bunlar onu bunaltır; ama önünde sonunda herkes gibi o da bir kimlik sahibi olur, zamanla kimliğini gözden geçirir, bazı aşırılıklarını budar ve kendine özgü bir yol bulur.

2 36995
Bizde bir insanın topluluktan “sıyrılması” hoş karşılanmaz, "aynılaşmak" daha çok rağbet görür. Bizim kültürümüzde şefkat, dayanışma ve yardımlaşma birçok kültüre göre daha yaygındır. Aynı zamanda Türkiye bireyselliğin zayıf olduğu, “biz kültürünün” hâkim olduğu bir ülkedir. Bu sebeple bizim toplumumuzda “Nerelisin?”, “Hangi okuldansın?”, "Kimlerdensin?" gibi sorular önemlidir. En modern insanlar bile bu tür geleneksel sorularla birbirleriyle bağ kurmaya çalışırlar.

SEÇTİKLERİMİZ