Clicky
Yönetim / Strateji

Yönetim / Strateji

7 3573
Pek çok durumda, bir sorunu çözmek için, neden-sonuç ilişkisini gibi tek boyutlu bir bakış açısından farklı olarak sistemin bütününü değerlendiren çok boyutlu, çok katmanlı bir bakış açısına ihtiyaç vardır.
Danışmana Kim Neden İhtiyaç Duyar?

2 5649
İşletme fakültelerinde strateji dersleri vardır ama bu fakültelerin çoğunda, uygulamanın nasıl yapılacağı konusunda yol gösterici dersler yoktur. Yönetim literatürü strateji kitaplarıyla doludur ama uygulama konusunda pek az kitap yayınlanır. Çoğu yönetici, strateji saptamayı daha üstün ve prestijli ama uygulamayı sıradan bir konu gibi algılar. Sanki esas mesele hedef ve stratejiyi saptamakmış da, uygulamayı herkes yapabilirmiş gibi bir anlayış yaygındır.

2 15170
Büyüme çoğu zaman, kurucu zihniyetin kültürünü erozyona uğratır. Şirketler, büyürken, kuruluşlarındaki heyecanı, azmi, hırsı; tek bir hedef için çalışma disiplinini, başarma ve kendi davasını kanıtlama amacını; kaynakları bilinçli kullanma duyarlılığını kaybederler. Profesyonelleştikçe amatör ruhlarını kaybedip, "büyüklük hastalığına" yakalanırlar. Şirket büyüdükçe yöneticiler, işi kişisel algılamamaya, başarmayı kişisel bir misyon gibi görmemeye, başarısızlıktan sorumluluk duymamaya, işin gerçeklik duygusunu hissetmemeye başlarlar.

0 15112
Şirketler, bugünün karmaşık dünyasını yönetmek için, ya organizasyon, süreç, performans kirterleri, ödüllendirme gibi işin sistemsel (hard) tarafında iyileştirmeler yaparlar ya da insanları birbirlerine yaklaştırmak amacıyla, duygu yönetimi, farklılıkları anlama, motivasyon gibi işin insani (soft) tarafında iyileştirme yaparlar. Ama bu iki yaklaşım da çoğu zaman, istenen sonuçları vermez.

2 9970
Pek çok şirket, işler kötü gittiği zaman, sorunların nedenini, içeride değil dışarıda arar. Sorunlar karşısında kendi yönetim kalitesini sorgulayan şirket (kurum) azınlıktadır. Aksine şirket yöneticileri, her türlü zorluğa karşın ellerinden geleni yaptıklarını iddia ederler. Hâlbuki gerçek hiç de öyle değildir; toplumların da kuruluşların da yaşadıkları sorunların büyük çoğunluğu, dış koşullardan değil yönetim kalitesinden kaynaklanır.

1 14003
Dijitalleşmeyi sadece teknolojik bir değişim olarak görüp zihniyetini Digital Çağ'a uyduramayan şirketler, hayal ettikleri faydayı sağlayamazlar. Hangi alanda faaliyet gösterirse göstersin, rekabetin gerisinde kalmamak ve yeni dönemin fırsatlarından yararlanmak için, her şirketin kendini yeniden tasarlaması ve dijital zekasını yükseltmesi gerekiyor.

5 19589
Kültür, bir ortamda “işlerin nasıl yürüdüğüyle” alakalıdır. Yeni bir strateji, kağıt üzerinde birçok değişimi öngörüp, şirketi gelecekte daha başarılı bir duruma getirecek yolları tarif etse de, bu yeni yolları kullanıp kullanmamayı, şirketin yazılı olmayan kuralları belirler. Yeni kurallar, ne kadar açık ve net ifade edilirse edilsin, sonucu talimatlar değil, şirketin alışkanlıkları belirler.

5 18797
Değerleri olan ve değerlerine uygun olarak davranan insanların da, şirketlerin de karar almaları çok kolay olur. Başkaları için çok zor olan kararları, değerlerine sadık olanlar hiç zorlanmadan alırlar. Çünkü onların aklı çok berraktır. Hangi yolun doğru, hangisinin yanlış olduğunu bilirler. Pusulaları içlerindedir.

7 8368
Uzlaşma ile alınan kararların çok iyi sonuçlar doğurduğu alanlar vardır. Ama hayatta bazı alanlarda karar alırken, uzlaşma aramak hiç doğru değildir. Hayatta her alanda uzlaşmak şart değildir.

3 5140
Bir ülke ya da bir şirket tek elden yönetilirse, merkezin felsefesi ve tercihi genele hakim olur. Merkezden uzaktaki çevre birimler, yaratıcı katkıda bulunamazlar. Ülke ya da şirket, sahip olduğu potansiyelden daha azıyla yetinmek zorunda kalır.

0 4773
İnsanlar, şirketlerden hatasız ürün ve hizmet üretmeleri bekleseler de yine herkes her şirketin hata yapabileceğini bilir. Yapılan araştırmalar, çoğu durumda, insanların şirketlerden memnuniyetsizlerinin esas nedeninin, satın aldıkları ürün veya hizmetlerin hatalı olması değil, böyle bir durumla karşılaştıkları zaman, şirketlerin kendilerine, kötü davranmalarıdır.

5 6032
Sizin şirketinizde de kendi başına buyruk bölümler, “biz-siz” ayrımı yapan çalışanlar hatta bu bölünmeyi körükleyen yöneticiler var mı? Üst yönetimin, bazı bölümlere ayrıcalıklı davrandığını düşünüyor musunuz? Tepe yöneticinin bile söz geçiremediği ya da tepe yöneticiyi bile yönlendiren bölümler var mı?