3 5494
Şirketler, her şeyin maliyetine son derece titizlik gösterirken, en önemli maliyet kalemi olan yöneticilerin zamanını; gereksiz, fazla uzun ve verimsiz toplantılarda hovardaca harcıyorlar. Üstelik çoğu, böyle bir israf içinde olduğunun bilincinde bile değil.

0 7596
İnsanın içindeki iyiye inanmak, onun katkısını alacak bir çalışma ortamı oluşturarak onu sorumluluk almaya ve inisiyatif kullanmaya (elbette hesap vermeye) teşvik etmek mümkündür. Eğer katılımcı bir şirket ortamı oluşturabilirsek, bundan hem çalışanlar hem de bütün paydaşlar karlı çıkar.

5 15149
Yöneticiler istedikleri kadar, “Kapım herkese açık. İsteyen herkes bana ulaşabilir.” desinler ya da toplantılarda çalışanlara görüşlerini sorsunlar, herkes ne zaman konuşulacağını, ne zaman konuşulmayacağını bilir. Zaten en otoriter yöneticiler bile, kendi yönetim biçimlerinin, herkesin görüşünü özgürce ifade edebildiği bir yönetim biçimi olduğunu söylerler. Ama her topluluğun yazılı olmayan kuralları vardır...

3 26943
Mükemmel işyeri yaratmak, maddi imkanlarla ilgili bir konu değildir. Mükemmel işyeri yaratmak, bir zihniyet meselesidir. Bu zamanın ruhunu yakalayan ve insanların motivasyonlarını anlayan her lider, mükemmel bir işyeri yaratabilir.

4 13721
İşyerlerinde tanık olduğumuz aksaklıklar konusunda neredeyse hepimizin aklında, "efsane" çözümler vardır. Bu çözümlerin çoğu da, başarılı global şirketlerden öğrendiğimiz çözümlerdir. Bu çözümlerin kendi çalıştığımız şirketlerde de hayata geçmesini isteriz.

3 18902
Çalışmak, üretmek ve başkalarına yararlı olmak, insana varoluşsal bir doyum ve mutluluk yaşatır. En mutlu insanlar, yaptıkları işe anlam yükleyen ve işlerini bir misyona dönüştürebilen insanlardır.

3 24736
Bir işyerinde memnuniyetsizliklerini gidermek, çalışanları memnun etmeye yetmez. Çünkü, memnuniyetsizliğin tersi memnuniyet değildir. Çalışanların gönülden katkısını almak için, onların nasıl motive olacaklarını bilmek gerekir.

7 9861
İnsanların günlük hayatlarında adaleti en yakından deneyimledikleri ortamlar, zamanlarının büyük bölümünü geçirdikleri işyerleridir. Görevlerin, ücretlerin, terfilerin, ödül ve cezaların çalışanlar arasında nasıl dağıtıldığı, işyerindeki adaletin en temel göstergesidir.

4 7317
Yetenekli çalışanların kendilerini işlerine adayacakları bir iş ortamı yaratmak; esnek şirket yapıları kurmak ve hepsinden önemlisi, şirket hedeflerini toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle bağdaştırmak gelecekte şirketlerinin başarısını belirleyecek .

2 28547
Takım ruhu, parayla satın alınamaz. Para, insanların işlerini yapabilmeleri ve hayatlarını sürdürmeleri için bir araçtır ama onları bir takım yapmaya yetmez. İş dünyasında olsun, sporda olsun bir amaç birliğine varıp fark yaratan takımların dünyanın her yerinde takdir görmesi, parayla satın alınamayan bir başarıyı ortaya koydukları içindir.

SEÇTİKLERİMİZ