Clicky
İnovasyon

İnovasyon

2 660
Tıpkı ağaçların budandıkça kendilerini tazelemesi gibi şirketler de atıl, işlevsiz her ne varsa onlardan kurtularak yenilenir, güçlenirler. Eğer şirketler zamanı geldiğinde “budanmazlarsa” içten içe çürümeye başlarlar. Şirketlerin yeniye yer açmak için, eskiyi terk etmeleri gerekir.

1 4656
En değerli çaba, karmaşık stratejileri, yöntemleri, ürün ve hizmetleri sadeleştirmektir. Kolay anlatılan bir strateji, kolay anlaşılan bir yöntem, kolay kullanılan bir ürün, karmaşık olana kıyasla çok daha değerlidir. Sade, yalın bir çözüm, paha biçilmezdir.

6 16277
Pek çok işin neredeyse sıfır kar bölgesine girdiği; her ürünün bol, iş yapmanın çok zor olduğu bu dönemde, ayakta kalmak için her şirketin inovasyon yapması şarttır. Peter Drucker'ın dediği gibi, "Her işin iki temel fonksiyonu vardır: "İnovasyon ve Marketing"

2 15901
Yenilik yapmak, yeni bir bakış açısı getirmek, her insan, her şirket, her toplum için ilerlemek demektir. Yenilik, hayatın devamlılığının koşuludur; yenilenmeyen hiçbir organizma canlılığını sürdüremez. Hayatta kalmak için yenilenmesini bilmek gerekir.

5 6147
Çoğunluk yaratıcılığın ve inovasyonun bir yetenek işi olduğunu düşünür. Oysa inovasyon, yetenekten çok bir ortam meselesidir. Uygun ortamda, uygun teknikler kullanan herkes inovatif fikirler geliştirebilir. Bu nedenle şirketlerin ve kurumların inovasyon kabiliyetlerini yükseltmek için, inovasyon dostu ortamlar oluşturmaları gerekir.

3 17701
İnovasyonların çoğunluğu bir alandaki yeniliğin veya bir çözümün başka bir alana yaratıcı bir şekilde uyarlanmasıyla yapılır. Bunun için şirketlerin kendi alanlarının dışındaki uygulamaları dikkatle takip etmeleri gerekir. Kendi sektörleriyle hiç ilgisi olmayan gelişmeler, birçok şirket için inovasyon kaynağı olabilir.

1 16212
Medicilerin yaptığı en önemli şey, farklı disiplinlere mensup insanları bir araya getirmek, onların özgürce tartışmalarını sağlamak ve herkesin birbirinden yeni şeyler öğrendiği bir ortam oluşturmaktı. Mediciler sanatı ve bilimi destekleyen cömert tavırlarıyla kendi etraflarında çok değerli bir ekosistem yaratmışlardı.

2 10490
İnovasyon sadece üst yönetimin tek başına başarabileceği ya da bir AR-Ge departmanının kendince çözebileceği bir iş olmaktan da çok uzaktır. O yüzden inovasyonun en başta bir iş yapma anlayışı olarak herkesin sorumluluğu, rutin iş yapma kültürünün parçası olması gerekir. İnovasyon ancak bütün paydaşların katkı ve katılımlarıyla gerçekleştirilebilecek bir iştir. İnovatif olabilmek için inovasyonu herkesin sahiplenmesi, gereklerini yerine getirmesi gerekir. Bunun için de kontrole dayalı değil; gönüllü katkı üzerine kurulu, özgürlükçü, tüm değer ortaklarını işin içine katan bir yapı kurmak gerekir.

1 11270
İçinde rekabet ettiği pazarı yeniden tarif etmeyi, yeni ve rakipsiz bir değer yaratmayı hedefleyen her şirket önce tanımlanmış sınırların dışına çıkmak zorundadır; çünkü olgunlaşmış pazarlarda hem sınırların içinde kalıp hem de “yeni bir oyun düzeni” kurmak mümkün değildir.

3 16273
Genellikle şirketlerin gizlemeye çalıştığı çoğu bilgi ya kimsenin ilgisini çekmeyen ya da zaten herkesin kolayca tahmin edebileceği türden bilgilerdir ama yine de şirketlerin çoğunda...

3 8742
Her başarılı şirket aslında geçerliliği kanıtlanmış bir iş modeline sahiptir. Şirketi kuran veya yönetenlerin başarının nasıl oluştuğunu, nereden kaynaklandığını analiz etmeleri gerekmeyebilir. Ama sıra...

4 8172
Dünya Bankası verilerine göre Türkiye’de kurulan şirketlerin %80’i ilk 5 yılda, %96’sı ise 10 yılını dolduramadan kapanıyor. Dünyanın ‘En Büyük 500’ şirketinin ortalama ömrü kırk...