10 18917
Dönüştürücü liderler, insanları yaptıklarından daha fazlasını başarabileceklerine inandırır, onlara kendilerine güvenmelerini öğretirler. Her insanın içindeki en iyiyi ortaya çıkarmak için çalışırlar.

0 6379
Yetki kullananların hesap vermeleri, bu çağın olmazsa olmaz bir yönetim anlayışıdır. Kendinden emin olmanın ve karakter bütünlüğünün göstergesidir. Olgun ve soylu bir davranıştır. Kurumların da toplumların de kalıcı başarı elde etmeleri ve daha yüksek bir refah seviyesine çıkmaları için, şeffaf, adil, sorumlu ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla yönetilmeleri şarttır.
Hizmetkâr Liderler

3 13893
Sevgiyi odağa koyup -insanları performans beklediğimiz bir makine gibi görmeyi bırakıp onları sevgiyle desteklediğimizde- herkesin katkıda bulunduğu ve elini gönüllü olarak taşın altına koyduğu bir işbirliği ortamı yaratmak ve olağanüstü sonuçlara ulaşmak mümkün olabilir.

0 12488
İster bir ülkeyi ister bir şirketi yönetsin, liderin esas görevi, yönettiği topluluğun önündeki engelleri kaldırmaktır. Bu engeller kaynak eksikliği gibi somut, insanların zihniyetinden kaynaklanan soyut engeller de olabilir. Liderin görevi bu engelleri fark etmek ve bunları kaldırarak başarıya giden yolu açmaktır.

5 9830
Kimsenin mükemmel olmadığını, hata yapmanın da zayıflıkların da insana özgü olduğunu herkesin kabul ettiği çok şeffaf bir dönemde yaşıyoruz. İnsanlar artık kusursuz değil “olduğu gibi” görünen alçakgönüllü ama iddialı liderler istiyorlar. Peki, sizin yöneticiniz en çok kimi beğeniyor? Yoksa kendisini mi?

0 25727
Her liderde zeka, vizyon ve iletişim kabiliyeti olmalıdır. Ama bu özellikler çok farklı profildeki insanlarda olabilir. Dolayısıyla tek bir lider tipi, tek bir liderlik stili yoktur. Karizmatik liderler de vardır, katılımcı liderler de. Narsis liderler olduğu gibi otoriter lider de vardır. Fakat bütün liderlerin ortak özelliği yarattıkları etkidir. Liderlik sonuç almak yani “etkili olmak” demektir.

3 24077
Bir liderin en önemli işi, doğru insanları seçmek ve onları yönetmektir. Hangi büyüklükte, hangi sektörde, hangi ülkede olursa olsun bir liderin insanları yönetmekten daha önemli bir işi yoktur.

6 10485
İnsanların tek başlarına bir değer üretmeleri mümkün değil. Bir muhasebecinin veya bir pazarlamacının uzmanlığı tek başına bir değer ifade etmez. İnsanlar ancak başka insanlarla iş bölümü ve iş birliği yaparlarsa...

3 24777
1990’lı yılların başında, uluslararası çok büyük bir şirketi yöneten bir CEO, toplantılarımızın birinde bana: “Benim işim karar almak. Ben kararı alırım, yöneticilerim uygular.” demişti.  Sonra da kendisini...

8 23891
Yetki sahibi olunca, insanın kişiliği değişir mi? Size önemli bir yetki verseler sizin davranışlarınızda bir değişiklik olur mu? Meselâ siz,  kimin hangi işi yapacağına...

SEÇTİKLERİMİZ