Clicky
Liderlik

Liderlik

5 9203
Kimsenin mükemmel olmadığını, hata yapmanın da zayıflıkların da insana özgü olduğunu herkesin kabul ettiği çok şeffaf bir dönemde yaşıyoruz. İnsanlar artık kusursuz değil “olduğu gibi” görünen alçakgönüllü ama iddialı liderler istiyorlar. Peki, sizin yöneticiniz en çok kimi beğeniyor? Yoksa kendisini mi?

0 22303
Her liderde zeka, vizyon ve iletişim kabiliyeti olmalıdır. Ama bu özellikler çok farklı profildeki insanlarda olabilir. Dolayısıyla tek bir lider tipi, tek bir liderlik stili yoktur. Karizmatik liderler de vardır, katılımcı liderler de. Narsis liderler olduğu gibi otoriter lider de vardır. Fakat bütün liderlerin ortak özelliği yarattıkları etkidir. Liderlik sonuç almak yani “etkili olmak” demektir.

3 11877
Bir liderin başarılı olması için dönemin, içinde bulunulan endüstrinin ve şirketin iş modelinin de destekleyicisi olması gerekir. Sosyal ve ekonomik koşullar uygun değilse hiçbir lider başarılı olamaz. Liderlik bir sihirli değneğe sahip olma işi değildir. Liderler bir örgüt ya da şirket üzerinde mutlak güce sahip “Süper Man” değildirler. Bir liderin başarısı, sektörün ve şirketin durumu, zamanın uygunluğu, kaynakların yeterliliği gibi birçok faktörün bir araya gelmesine bağlıdır.
Bazı liderlerin misyonları işleridir

1 10452
Siz etrafınızdaki liderleri değerlendirirken onların ne kadar havalı, ne kadar “cool” olduklarına bakmayın. Karizma denilen şey insanın afrasından tafrasından çok yarattığı etkidedir. Bu etki yüzeysel bir etki değil, işlerin ve sonuçların herkesin lehine gelişmesiyle ortaya çıkan farkın yarattığı etkidir.

3 22637
Bir liderin en önemli işi, doğru insanları seçmek ve onları yönetmektir. Hangi büyüklükte, hangi sektörde, hangi ülkede olursa olsun bir liderin insanları yönetmekten daha önemli bir işi yoktur.

6 9815
İnsanların tek başlarına bir değer üretmeleri mümkün değil. Bir muhasebecinin veya bir pazarlamacının uzmanlığı tek başına bir değer ifade etmez. İnsanlar ancak başka insanlarla iş bölümü ve iş birliği yaparlarsa...

3 24335
1990’lı yılların başında, uluslararası çok büyük bir şirketi yöneten bir CEO, toplantılarımızın birinde bana: “Benim işim karar almak. Ben kararı alırım, yöneticilerim uygular.” demişti.  Sonra da kendisini...

8 20417
Yetki sahibi olunca, insanın kişiliği değişir mi? Size önemli bir yetki verseler sizin davranışlarınızda bir değişiklik olur mu? Meselâ siz,  kimin hangi işi yapacağına...