Clicky
Yönetim / Strateji

Yönetim / Strateji

2 6740
Başarının anahtarı, stratejileri hiç bir zaman değiştirmemek değil aksine mevcut stratejiye rağmen yeni koşulları dikkate alıp yeni yollar deneyebilmektir.

8 18228
İnsanın değişen koşullara uyum göstermesi bir zorunluluktur. Değişime uyum gösteremeyenler kaybederler. Fakat insan aklı değişimi kabullenmekte zorlanır. Çoğu insan yaşadığı çevreyi, içinde bulunduğu ortamı hiç değişmeyecekmiş gibi görür, değişen koşullara uyum göstermek yerine mevcudu (statükoyu) korumaya çalışır. Değişime direnir.

3 26564
Daha güvenli, daha iyi, daha kaliteli ve sürdürülebilir bir hayat istiyorsak hepimizin kurumsal yönetişim ilkelerine sahip çıkması gerekir. Satın alma kararlarımızda, siyasi tercihlerimizde bu ilkeleri yerine getirenleri ödüllendirmeli, getirmeyenleri cezalandırmalıyız.

1 16172
Belirsizliğe rağmen kendimize bir gelecek tasarlamanın yolu stratejik düşünmektir. Değişime uyum sağlayan organizasyonlar kurmak ve inovatif olmaktır.

0 8443
Hiçbir şirketin kültürü kopyalanamaz. İnsanların DNA’ları gibi şirketlerin de kültürleri kendilerine özgüdür. Kültür, şirketi kuranların karakterlerini, dönemin koşullarını, çalışanların değerlerini ve o zamanın ruhunu yansıtır. Kültür, bütün bu etmenlerin bileşimden oluşan elle tutulmayan ama bariz bir şekilde hissedilen soyut bir varlıktır.

3 13736
Şirketlerin tek amacı para mı kazanmaktır? Şirketler para kazanmak için mi vardır? Evet şirketler para kazanır ama bir şirketin esas amacı para kazanmak değildir. Bir şirketin varlık sebebi sadece para kazanmak olamaz. Para kazanmak bir şirketin amacı değil, varlığını sürdürmesi için bir koşuldur. Şirket para kazanmazsa çalışanlarına, tedarikçilerine para ödeyemez; para kazanmayan bir şirket varlığını sürdüremez.

2 12896
Hayat insanlar için de kurumlar için de karmaşıklaştıkça ve riskler arttıkça bilgiye olan ihtiyaç da artıyor. Aslında bilgi çok bol; hemen herkes birkaç saniye içinde “istemediği kadar” bilgi edinebiliyor ama bilgi bollaştıkça “doğru bilginin” kıymeti artıyor. Karar vericiler bu karmaşanın içinden çıkmak ve doğru karar almak için daha fazla danışmanlık talep ediyorlar. Danışmanlığın yükselmesi bu yüzden.

6 179261
Yaygın anlayışa göre CEO’nun birinci görevi şirketi kâr ettirmektir. Bana göre bu tanım eksik bir tanımdır. Çünkü şirketlerin varoluş sebebini sadece kâra bağlamak, son derece yüzeysel ve kısa vadeli bir bakış açısıdır. Şirketler elbette kâr etmelidir ama kâr bir amaç olmaktan çok, “işin doğru yapıldığının” kanıtıdır.

0 6770
Teknolojinin amacı insana hizmettir. Teknolojiler dünyayı daha yaşanılır bir yer yapmak için vardır. Teknolojiler, işlev, ekonomi, fayda, hız, kolaylık, konfor, estetik...sağladıkları için satın alınırlar.Bu nedenle şirketler insanlara hangi faydayı sağlayacaklarını anlatmalıdırlar, teknolojinin kendisini değil.

0 21394
Her başarının temelinde bir hedef ve bu hedefin gerçekleşmesi için yapılması gerekenleri hayata geçirmek vardır. Bir hedef belirlediğiniz an hayatımız anlam kazanır. Hedeflerimiz bizi geliştirir, bir konumdan başka bir konuma taşır. Hedefler, kişilere de kurumlara da bir dinamizm ve enerji getirir; hayatımıza heyecan katar.

1 9515
Deming “Kalite fabrikada değil yönetim kurulunda imal edilir.” der. Bu sadece kullandığımız ürünler için değil hizmetler için de geçerli bir tesbittir. Eğer bir banka, bir telefon şirketi ya da her hangi bir hizmet şirketi müşterilerinin beklentilerini tatmin edemiyorsa bu durumun sorumlusu çağrı merkezinde telefona cevap veren çalışan değildir. Esas sorumlu bu durumun ortaya çıkmasına yol açan yönetimin kendisidir.
Şirketlerin pusulası var mıdır?

2 8848
Doğanın temel yasaları aslında bize toplum ve iş hayatımız için de ilham verir. Nasıl ki doğada “acil ve gelip geçici” tedbirlerle ürün yetiştirilemezse, nasıl ki tohum ekmeden, çapalama, gübreleme, sulama yapmadan hasat alınamazsa insan ilişkilerinde de aynı doğal “yasalar” geçerlidir. İnsan ilişkilerinde ve şirket yönetiminde “şip-şak” sonuçlar veren “kısa yollar” yoktur.