2 6662
Biz Türkiye olarak, yeni değer yaratma ve yeni teknolojiler geliştirme potansiyeline sahibiz. Dinamik, genç nüfusumuzla dünya üzerindeki birçok gelişmekte olan ülkeye göre daha avantajlı bir konumdayız. Teknolojik kalkınmayı bir ülke politikası olarak benimsediğimiz taktirde, yeni çağın en yetkin ülkelerinden birisi olabiliriz.

3 9778
Ben tarihinin bir akış yönünün olduğuna inanıyorum. Tarih bizi, ülke sınırlarının anlamının kalmayacağı, üretimin son derece esnek ve akışkan olacağı, çalışanların bir ülke vatandaşı olmaktan çok "dünya vatandaşı" olacağı yeni bir dünyaya doğru götürüyor. İşte bu nedenle, şirketlerimizin ve kendimizin geleceği hakkında karar verirken "dünyalı" olmanın gereklerini yerine getirmemiz gerektiğine inanıyorum.

0 22961
Her başarının temelinde bir hedef ve bu hedefin gerçekleşmesi için yapılması gerekenleri hayata geçirmek vardır. Bir hedef belirlediğiniz an hayatımız anlam kazanır. Hedeflerimiz bizi geliştirir, bir konumdan başka bir konuma taşır. Hedefler, kişilere de kurumlara da bir dinamizm ve enerji getirir; hayatımıza heyecan katar.

1 10029
Deming “Kalite fabrikada değil yönetim kurulunda imal edilir.” der. Bu sadece kullandığımız ürünler için değil hizmetler için de geçerli bir tesbittir. Eğer bir banka, bir telefon şirketi ya da her hangi bir hizmet şirketi müşterilerinin beklentilerini tatmin edemiyorsa bu durumun sorumlusu çağrı merkezinde telefona cevap veren çalışan değildir. Esas sorumlu bu durumun ortaya çıkmasına yol açan yönetimin kendisidir.
Şirketlerin pusulası var mıdır?

2 9278
Doğanın temel yasaları aslında bize toplum ve iş hayatımız için de ilham verir. Nasıl ki doğada “acil ve gelip geçici” tedbirlerle ürün yetiştirilemezse, nasıl ki tohum ekmeden, çapalama, gübreleme, sulama yapmadan hasat alınamazsa insan ilişkilerinde de aynı doğal “yasalar” geçerlidir. İnsan ilişkilerinde ve şirket yönetiminde “şip-şak” sonuçlar veren “kısa yollar” yoktur.
Sizin şirketiniz hangi işi yapıyor?

2 12651
Şirketlerin kendi işlerine kısa dönemli bakma alışkanlıkları çok yaygın, özellikle “işler yolundayken”. Zaten üst düzey yöneticilerin primleri de kısa dönemli başarılarına bağlı olduğu için uzun dönemi düşünmek kimsenin aklına gelmiyor. Eğer şirket halka açıksa borsa mekanizmaları da sadece kısa dönemi değerlendirdiği için miyopluk yapısal bir hal alıyor.

0 17353
Zihnimiz karar alırken çoğu zaman farkında olmadığımız oyunlar oynar. Duygularımız bizim bir bilgisayar gibi düşünmemizi engeller, beynimizde oluşan kısa yollar bizim hata yapmamıza neden olur. Zihnimizde "akıl sapmaları" oluşur. Duygularımızın yol açtığı bu sapmalar, hatalı karar almamıza yol açar.

0 15796
Aile şirketlerin nasıl yönetileceği “aile içi" bir konu değildir. Aile şirketleri, sahiplerinin olduğu kadar toplumun da bir servetidir. Bu şirketlerin doğru yönetilmesi, başarılarının sürdürülmesi hepimizi ilgilendiren çok önemli bir konudur. Doğru bir yönetim yapısının kurulması, şirketin sahibi olan ailenin birinci sorumluluğudur. Bunun için de öncelikle ailenin şirkete hizmet etmesi gerekir; şirketin aileye değil.

1 13387
Bence hemen her alanda sistemin işlevine engel olmayacak şekilde bütün fazlalıklardan arınmak mümkündür. Gereksiz tüm özellikler çıktığında hemen her şey daha hafif, daha anlaşılır ve daha zarif olur; daha yalınlaşır ve kolaylaşır. Sade olan bir şey aynı zamanda daha özgün ve kolay anlaşılır, kolay kullanılır olur.

3 9492
Mezun olduğunuz okul yerine başka bir okula gitseydiniz hayatınız nasıl olurdu, hiç düşündünüz mü? Peki şu andaki eşiniz ya da sevgilinizle değil de bir başkasıyla yaşıyor olsaydınız nasıl bir hayatınız olurdu, ya da şimdiki işiniz yerine bir başka işte çalışsaydınız? Hepimiz karar alırken bir seçim yaparız; ama diğer seçeneğin sonuçlarını görme imkânımız olmaz. Karar alırken yaşadığımız gerginliğinin nedeni aklımızın diğer seçenekte kalmasıdır. “Ya diğeri daha iyiyse, ya seçtiğimle mutlu olmazsam?” sorusu takılır aklımıza.

5 13284
Çoğu zaman bir markanın konumlandırma yolu apaçık ortadadır. Bir şirketin itibarını yönetmenin özü anne-babamızın bize öğrettiği “ahlak değerleridir”. “Kurumsal yönetişim” gibi teknik bir terimle anlatılmak istenen ise “şeffaflık”, “dürüstlük”, “hesap vermek” gibi son derece yalın ve herkesçe bilinen öğretilerdir. Bence bunları bilmek için hiç birimizin “aşırı mühendislik” yapmasına ihtiyacı yok. Bu konular bir kere duyduğumuzda hepimizin hemen bileceği konulardır.

7 28943
Pazarlama disiplini iki ayrı bölümden oluşur: Stratejik pazarlama ve operasyonel pazarlama. Stratejik pazarlama –adı üstünde- şirketin temel tercihlerini ve hedefe giderken seçilecek yolu belirler. Operasyonel...

SEÇTİKLERİMİZ