2 15362
Hayat insanlar için de kurumlar için de karmaşıklaştıkça ve riskler arttıkça bilgiye olan ihtiyaç da artıyor. Aslında bilgi çok bol; hemen herkes birkaç saniye içinde “istemediği kadar” bilgi edinebiliyor ama bilgi bollaştıkça “doğru bilginin” kıymeti artıyor. Karar vericiler bu karmaşanın içinden çıkmak ve doğru karar almak için daha fazla danışmanlık talep ediyorlar. Danışmanlığın yükselmesi bu yüzden.

6 225227
Yaygın anlayışa göre CEO’nun birinci görevi şirketi kâr ettirmektir. Bana göre bu tanım eksik bir tanımdır. Çünkü şirketlerin varoluş sebebini sadece kâra bağlamak, son derece yüzeysel ve kısa vadeli bir bakış açısıdır. Şirketler elbette kâr etmelidir ama kâr bir amaç olmaktan çok, “işin doğru yapıldığının” kanıtıdır.

0 7222
Teknolojinin amacı insana hizmettir. Teknolojiler dünyayı daha yaşanılır bir yer yapmak için vardır. Teknolojiler, işlev, ekonomi, fayda, hız, kolaylık, konfor, estetik...sağladıkları için satın alınırlar.Bu nedenle şirketler insanlara hangi faydayı sağlayacaklarını anlatmalıdırlar, teknolojinin kendisini değil.

0 24011
Her başarının temelinde bir hedef ve bu hedefin gerçekleşmesi için yapılması gerekenleri hayata geçirmek vardır. Bir hedef belirlediğiniz an hayatımız anlam kazanır. Hedeflerimiz bizi geliştirir, bir konumdan başka bir konuma taşır. Hedefler, kişilere de kurumlara da bir dinamizm ve enerji getirir; hayatımıza heyecan katar.

1 10265
Deming “Kalite fabrikada değil yönetim kurulunda imal edilir.” der. Bu sadece kullandığımız ürünler için değil hizmetler için de geçerli bir tesbittir. Eğer bir banka, bir telefon şirketi ya da her hangi bir hizmet şirketi müşterilerinin beklentilerini tatmin edemiyorsa bu durumun sorumlusu çağrı merkezinde telefona cevap veren çalışan değildir. Esas sorumlu bu durumun ortaya çıkmasına yol açan yönetimin kendisidir.
Şirketlerin pusulası var mıdır?

2 9570
Doğanın temel yasaları aslında bize toplum ve iş hayatımız için de ilham verir. Nasıl ki doğada “acil ve gelip geçici” tedbirlerle ürün yetiştirilemezse, nasıl ki tohum ekmeden, çapalama, gübreleme, sulama yapmadan hasat alınamazsa insan ilişkilerinde de aynı doğal “yasalar” geçerlidir. İnsan ilişkilerinde ve şirket yönetiminde “şip-şak” sonuçlar veren “kısa yollar” yoktur.
Sizin şirketiniz hangi işi yapıyor?

2 12960
Şirketlerin kendi işlerine kısa dönemli bakma alışkanlıkları çok yaygın, özellikle “işler yolundayken”. Zaten üst düzey yöneticilerin primleri de kısa dönemli başarılarına bağlı olduğu için uzun dönemi düşünmek kimsenin aklına gelmiyor. Eğer şirket halka açıksa borsa mekanizmaları da sadece kısa dönemi değerlendirdiği için miyopluk yapısal bir hal alıyor.

0 17587
Zihnimiz karar alırken çoğu zaman farkında olmadığımız oyunlar oynar. Duygularımız bizim bir bilgisayar gibi düşünmemizi engeller, beynimizde oluşan kısa yollar bizim hata yapmamıza neden olur. Zihnimizde "akıl sapmaları" oluşur. Duygularımızın yol açtığı bu sapmalar, hatalı karar almamıza yol açar.

0 16155
Aile şirketlerin nasıl yönetileceği “aile içi" bir konu değildir. Aile şirketleri, sahiplerinin olduğu kadar toplumun da bir servetidir. Bu şirketlerin doğru yönetilmesi, başarılarının sürdürülmesi hepimizi ilgilendiren çok önemli bir konudur. Doğru bir yönetim yapısının kurulması, şirketin sahibi olan ailenin birinci sorumluluğudur. Bunun için de öncelikle ailenin şirkete hizmet etmesi gerekir; şirketin aileye değil.

1 13655
Bence hemen her alanda sistemin işlevine engel olmayacak şekilde bütün fazlalıklardan arınmak mümkündür. Gereksiz tüm özellikler çıktığında hemen her şey daha hafif, daha anlaşılır ve daha zarif olur; daha yalınlaşır ve kolaylaşır. Sade olan bir şey aynı zamanda daha özgün ve kolay anlaşılır, kolay kullanılır olur.

SEÇTİKLERİMİZ