Sizin Şirketinizin Dijital Zekası Ne Kadar Yüksek?

1 14003

Bilgi çağı, yaratıcı bir fikrin servet yaratabildiği bir çağ. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp gibi şirketler,  hepimizin gözünün önünde, çok kısa bir sürede, dünyanın büyük fabrikalarından, bankalarından bile daha yüksek değere ulaştı. Bunların hiçbirinin kökeninde sermaye birikimi yok ama hepsinde çok yaratıcı bir fikir var. İnsanlık, bugüne kadar, yaratıcılığının bu kadar değer bulduğu bir dönem hiç yaşamadı.

Digital Devrim, yaratıcılığı, gelişmiş ekonomilerin itici gücü haline getirdi. Ülkelerin ekonomik yapıları hızla değişiyor. Nasıl Sanayi Devrimi, kendi ekonomik düzenini ve yaşam biçimini getirdiyse, Dijital Devrim de Sanayi Toplumunun iş yapma biçimlerini, insan ilişkilerini değiştirip, yerine kendi düzenini, kendi ilişki biçimlerini ve kendi dünya görüşünü yerleştiriyor. Daniel Bell ve  Alain Touraine’in de dedikleri  gibi, bugünün toplumları bundan kısa bir süre öncesinin sanayi toplumlarına hiç benzemiyor.

29092015.2

Dijital Devrim, hepimizin hayatını değiştirdi. Sadece cep telefonu ve internetin hayatımızda yarattığı  değişiklikleri bile, bundan yirmi beş sene önce kimse hayal edemezdi.

Bugün yüzbinlerce çiftçi tarlasını evinde oturduğu yerden sulayabiliyor. Dijitalleşme  sayesinde, artık milyonlarca engelli insan, evlerinden çıkmadan çalışma imkanı bulup, ekonomik hayata katılabiliyor. Pek çok anne, evde bakıcının bebeğine nasıl davrandığını, kendi ofisinden canlı olarak takip edebiliyor.

Dijital devrim sadece bireyler için değil, şirketler için de daha önce hayal edilmesi güç, yeni imkanlar yarattı. Ama dijitalleşmeyi sadece teknolojik bir değişim olarak görüp zihniyetini Digital Çağ’a uyduramayan şirketler, hayal ettikleri faydayı sağlayamazlar. Çünkü gerçek anlamda dijitalleşme, sadece internette mağaza açmak ya da Facebook’ta reklam yapmaktan ibaret değil; bunun çok ötesinde bir bakış açısı değişikliği gerektiriyor.

Mc Kinsey, şirketlerin sağlıklı bir dijital dönüşüm yaşamaları için, 6 konuyu dikkate almaları gerektiğini söylüyor:

1.Strateji: Dijital dönüşüm, sadece yeni teknolojilerin kullanılmasıyla gerçekleşmez. Asıl önemli olan, yakın gelecekte, müşterinin neye değer vereceğini yani müşteri değerinin nerede ve nasıl oluşacağını kestirebilmek ve bu değişimi şirket lehine kullanmanın yollarını aramaktır.  Böyle bir dijital stratejisi olmayan şirketler, ne kadar üstün teknolojiyle sahip olurlarsa olsunlar, gerçek anlamda dijital bir şirket olamazlar. Esas olan, geçmişten bugüne kullanılan yöntemleri ve iş yapma biçimlerini dijitalleştirmek değil, yepyeni dijital bir iş yapma biçimi kurmaktır.

Önemli olan dijital bir zihniyete sahip olmak ve geçmişi geliştirmenin ötesine geçip, geleceğin iş modelini tasarlamaktır. Geleceğin iş modelini kurgulamak demek, yeni ürün ve hizmetler kadar yeni satış kanalları, yeni pazarlar, yeni değer ortaklarıyla yeni ilişki biçimleri geliştirmek demektir.

2.Müşterinin satın alma yolculuğu: Müşterinin satın alma yolculuğunda, nerede nasıl motive olduğunu ya da neden küsüp koptuğunu, nasıl karar aldığını, kimlerden etkilendiğini ve nasıl satın aldığını anlamak,  dijitalleşme stratejisinin altyapısını oluşturur. Bugünün teknolojileri sayesinde bu verilere ulaşmak geçmişe göre çok daha hızlı ve çok daha ucuz. Müşterilerin satın alma yolculuğunu çözümleyen;  bu yolculuğu analiz edip, müşteri değerinin nerede, nasıl oluştuğunu anlayabilen şirketler büyümeyi ve karlılığı, garanti altına alırlar.

29092015.1jpg

3.Süreçler: İş süreçlerinin otomasyonu sağlamak, bunları entegre etmek ve  bu sayede hataları azaltmak, süreleri kısaltmak, maliyet avantajları yakalamak, kaynak tasarrufu yapmak, dijitalleşme sayesinde çok daha kolay. Dijital imkanlar, işletmelerin daha etkin ve verimli çalışmalarını mümkün kılıyor.

4.Organizasyon: Dijitalleşme sadece süreçlerle sınırlı değildir;  asıl bütün organizasyonun daha esnek, daha uyanık,  daha hızlı ve değişime daha açık bir hale gelmesi demektir.

Mevcut hiyerarşileri azaltmak, herkesin bilgiye tam zamanlı ulaşmasını sağlamak, işlerin daha hızlı yapılmasının yolunu açmak ve bütün iş birimlerinin odağına müşteri memnuniyetini almak gerekir. Hammadde tedariğinden satış sonrası hizmete kadar bütün birimlerin müşteri memnuniyeti için çalışmasını sağlamak gerekir. Dijital zekası yüksek bir organizasyon yaratmak, ancak bu sayede mümkün olur.

5. Teknoloji: Dijitalleşme en nihayetinde bir teknoloji meselesidir. Bugünün teknolojilerini kullanmadan dijitalleşmeyi gerçekleştirmek mümkün olmaz. Şirketin bir taraftan sürekli olarak eskiyen teknolojileri yenileyip kendini güncellemesi, diğer taraftan da müşteri memnuniyeti sağlamak için esnek ve hızlı hareket eden yapısından taviz vermemesi gerekir. Şirketin mevcut teknolojiler arasından seçim yaparken müşteri memnuniyetini garanti altına alacak seçenekleri tercih etmesi gerekir.

6. Veri ve analiz: Şirketlerin yaptıkları devasa teknolojik yatırım sayesinde topladıkları veriyi inceleyip, bu veriden müşteri içgörüsü çıkartabilecek yetkin analistlere ihtiyacı vardır. Bu insanlar, verileri fikirlere tercüme etmeyi başaracak yetenekte olmalıdırlar. Böyle insanların çalışmadığı bir şirkette, en ileri teknolojik donanımın bile hiç bir anlamı yoktur.

29092015.3

Yüksek dijital zekaya sahip olmak isteyen her şirketin, içeride ve dışarıda üretilen bütün bilgileri (büyük veri)  etkin bir şekilde birleştirmesi, analiz edebilmesi gerekir. Hangi veriyi ne şekilde kullanacağını bilmek; bu verilerden içgörü oluşturup bunu hızla iş hedefine dönüştürebilmek dijitalleşmenin olmazsa olmaz şartıdır.

Bunu gerçekleştirmek için şirketlerin, veri analiz yetkinliklerini yükseltmeleri  gerekir. Bir şirket bütün süreçlerde ve organizasyonun her kademesinden ne kadar stratejik içgörü  toplayabilirse,  o kadar yüksek bir dijital zekaya ve rekabet avantajına sahip olur.

Bu dönemde başarılı olmak için, hangi alanda faaliyet gösterirse göstersin, rekabetin gerisinde kalmamak ve yeni dönemin fırsatlarından yararlanmak için, her şirketin kendini yeniden tasarlaması ve dijital zekasını yükseltmesi gerekir.

1 YORUM

 1. tüketmeye yönelik, üretme ve paylaşma dürtüsü taze ve sinek çeker kıvamında,

  çoklu zeka kuramına birde “digital zeka” eklendi,
  “robotik / ideal zeka” türüne doğru çıktığımız bir yolculuktayız, tüm zeka türlerinden optimum oranda karıştırılıp, puzle ile oluşturacağımız ve belkide hiç varamayacağımız “mükemmel zeka” ya doğru ilerliyoruz, sıradan ne gelecek bakalım,

  Saygılarımla,,,


KONUYLA İLGİLİ KİTAP ÖNERİLERİ

KONUYLA İLGİLİ MAKALE ve LİNKLER

 1. Steven Van Belleghem, “When Digital Becomes Human: The Transformation of Customer Relationships”
  http://stevenvanbelleghem.com/books

 2. Steven Van Belleghem, “When Digital Becomes Human: The Transformation of Customer Relationships”, Blog
  http://stevenvanbelleghem.com/blog

 3. Steven Van Belleghem, “When Digital Becomes Human: The Transformation of Customer Relationships”, Video
  https://www.youtube.com/watch?v=Ve6iPCUk5ZM

 4. Steven Van Belleghem, “When Digital Becomes Human: The Transformation of Customer Relationships”, Slideshare
  http://www.slideshare.net/stevenvanbelleghem/when-digital-becomes-human-41191597

 5. Nicholas G. Carr, “IT Doesn’t Matter”
  https://hbr.org/2003/05/it-doesnt-matter

 6. Nicholas G. Carr, Website
  http://www.nicholascarr.com/

 7. Nicholas G Carr, “The New Digital Age”
  http://www.sfchronicle.com/books/article/The-New-Digital-Age-by-Schmidt-and-Cohen-4467528.php?t=8400b98b4647b02379

 8. Dijital Devrim İş Dünyasını Nasıl Etkileyecek?, PWC
  http://www.tv.pwc.com.tr/detail.aspx?Id=1743

 9. Dijital Dönüşüm Zirvesi Röpörtaj Videoları
  http://www.vodafone.com.tr/Is-Ortagim/DijitalDonusumZirvesi.php

 10. Driek Desmet, Ewan Duncan, Jay Scanlan, and Marc Singer, “Six Building Blocks for Creating a High-Performing Digital Enterprise”
  http://www.mckinsey.com/insights/organization/six_building_blocks_for_creating_a_high_performing_digital_enterprise

 11. Wikipedia, Post-Industrial Society
  https://en.wikipedia.org/wiki/Post-industrial_society

 12. Daniel Bell, “The Cultural Contradictions of Capitalism“
  http://classes.maxwell.syr.edu/hst347/bellculturalcontradictions.pdf

 13. A. S. Duff, “Daniel Bell’s Theory of The Information Society”
  http://jis.sagepub.com/content/24/6/373.abstract

 14. Victor Ferkiss, “Daniel Bell\'s Concept Of Post-Industrıal Socıety:Theory, Myth, And Ideology”
  http://www.mmisi.org/pr/09_01/ferkiss.pdf

 15. The Post-Industrial Society by Alain Touraine
  http://autonomousuniversity.org/sites/default/files/Touraine-Alain-Post-Industrial-Society.pdf

 16. Future Shock: The Third Wave with Alvin Toffler, 2012
  https://www.youtube.com/watch?v=5klqjVyDOA4

BENZER YAZILAR