Gelecekte Sosyal Medya Ajansları Olmayacak

Facebook, Instagram, Twitter gibi platformlar, tıpkı televizyon, radyo ya da gazete, dergi gibi birer “kanaldır”. İnsanlar bütün dünyada bu yeni kanallarda uzun zaman geçirdikleri için pazarlamacılar hedef kitlelerine bu kanallardan da ulaşmak isterler. Bu platformlarda reklam yaparlar.

Bugün hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde geleneksel reklam ajanslarının yanı sıra “sosyal medya ajansları” var. Bu ajanslar şirketlerin Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal mecradaki iletişimlerini yönetiyor, onlara bu kanala özgü projeler üretiyor. Ama bugün hiçbir ülkede sadece televizyon iletişimini ya da sadece radyo iletişimini yöneten reklam ajansları yok. “Sosyal medya” hayatımıza son yıllarda giren bir yenilik olduğu için bugün itibariyle bu alanda uzmanlaşmış ajanslar aslında dönemsel bir görev üstleniyorlar. Gelecek yıllarda reklam ajansları arasındaki “geleneksel-dijital” ayrımı ortadan kalkacak ve bütün reklam ajansları aynı zamanda sosyal medyayı yönetme yetkinliğine ulaşacak. Bugün faaliyet gösteren birçok sosyal medya ajansı da büyük reklam ajanslarıyla birleşecek. 

Bugün sosyal medya ajanslarının savundukları insanları markalara “engage etmek” aslında bir pazarlama efsanesidir. İnsanlar sağlıklı olmak, mutlu olmak, başarılı olmak, iyi yaşamak, hayattan keyif almak isterler. İnsanların bu isteklerini yerine getirmeleri için ürün ve hizmetlere ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlarını, kendi bütçelerine göre, en iyi karşılayan markaları satın alırlar. Akıllarındaki markayı bulamazlarsa rakip markayı satın alıp işlerini görürler.

İnsanların sosyal mecrada birbirleriyle ilişki kurması, mutlaka markalarla da ilişki kuracakları anlamına gelmez. Bugün dünyanın bütün ülkelerinde insanlar, Facebook, Instagram ve Twitter’da markaları değil, en çok kendi tanıdıklarını ve ünlüleri takip ederler. 

Pazarlamacıların bu gerçeği görerek pazarlama yapmaları, kendi markalarını fazla önemsememeleri gerekir. İnsanları markalarına “engage” etmeye yani onları kendi markalarıyla “derin bağlar kurmaya” çaba harcamak yerine Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya platformlarını televizyon, radyo, gazete gibi bir kanal olarak kabul etmeleri gerekir.

Dijital mecra, diğerleri gibi bir kanaldır. Bu kanalın nerede ne zaman ne kadar kullanılacağı şirketin iş planına bağlıdır. Samuel Scott’un dediği gibi, pazarlama faaliyetiyle pazarlama kanalı tercihi aynı şeyler değildir. Asıl olan pazarlama faaliyetinin ne olacağıdır. Önce pazarlama faaliyetinin ne olacağına karar verip  sonra bunun hangi kanallarda hayata geçeğini belirlemek gerekir.

Bir reklam kampanyasını planlarken “önce dijital” diye başlamak yanlıştır. Doğrusu, bir reklam planlaması yaparken markanın,

  • Önce bütçesine uygun bir iletişim hedefi ve stratejisi oluşturması,
  • Sonra da hedef kitlesine ulaşacak en doğru reklam kanalını seçmesidir.

Pazarlamacının elinde sadece sosyal medya değil, kullanabilecekleri pek çok araç var. Bu araçların her birinin hakkını vermeleri gerekir. Sosyal medya bunlardan sadece bir tanesidir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir