Lider Olunur mu, Doğulur mu?

Her ülkenin, her kurumun, her şirketin, her ailenin, her grubun lidere ihtiyacı vardır. Lideri olmayan bir girişim başarılı olamaz. Liderliğin zafiyete uğradığı ortamlar kısa sürede kaynakların israf edildiği ve insanların mutsuz olduğu ortamlara dönüşür.

 

Bir liderin otoritesi makamdan kaynaklanmaz. Onun otoritesi, ona duyduğumuz saygıdan; kişiliğine duyduğumuz güvenden ve onun yönetimini gönüllü kabul etmemizden kaynaklanır. Liderliğin meşruiyetinin temelinde bu “gönüllü kabul” vardır. (Liderin Otoritesi Nereden Gelir?)

Doğuştan gelen kimi özellikler bir insanın liderlik yapmasını kolaylaştırabilir fakat sadece doğuştan gelen özellikler, liderlik için yeterli değildir. Yapılan araştırmalar, liderliğin %30 genetik, %70 sonradan kazanılan özelliklerle edinildiğini gösterir. (R. D Arvey, Wendy Johnson, Maria Rotundo, Zhen Zhang & McGue “The nature of leadership research” ) 

Daniel Goleman lideri lider yapan özellikler arasında duygusal zekânın önemine işaret eder. Duygusal zekası yüksek insanların bazı önemli özellikleri vardır:

1- Duygusal zekaya sahip insanlar farkındalığı yüksek, kendini iyi çözümlemiş, kendi ruh hallerini, duygularını ve bunların başkaları üzerindeki etkisini bilen insanlardır.

2- Karar almadan önce herkesi dinleyen,  kriz ortamlarında sağduyusunu koruyan insanlardır.

3- İnsanlara ilham veren onları harekete geçiren insanlardır.

4-Kültürel farklılıklara duyarlı, insanları anlama yeteneği gelişmiş, insanlarla duygusal bağ kurabilen, onların içindeki yetenekleri ortaya çıkarmada yetkin insanlardır.

5-Sosyal becerileri gelişkin, ilişki kurma ve geliştirme konusunda usta, ekip kurma ve birlikte yaratma kabiliyeti olan insanlardır.

0001-66674080

Her insanın konuşması, ses tonu, boyu, vücut dili, iletişim becerisi birbirinden farklı. Bazılarımızda empati yeteneği daha fazla, bazılarında daha az. Bu yetenekler herkese doğuştan eşit olarak verilmemiş. Beğensek de beğenmesek de durum bu. Fakat bütün bu eşitsizliklere karşın hepimizde,  kendimizi geliştirmeye yetecek kadar akıl ve irade var. Yeter ki kendimizi geliştirmeye niyet edip bu niyetimizi hayata geçirelim.

Her insan emek ve çabayla kendisine “verileni” geliştirebilecek potansiyele sahiptir. Ben hayatın bize sunduğu bu ilerleme ve olgunlaşma imkanını çok değerli buluyorum. Bu imkanı hepimizin son noktasına kadar kullanması gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle isteyen her insan, kendi içindeki liderlik potansiyelini geliştirebilir ve zamanla daha büyük sorumluluklar üstlenebilir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konuyla İlgili Makale ve Linkler

 1. James Scouller, “The Three Levels of Leadership Model”, Video, 2011

  http://www.youtube.com/watch?v=uC0NX7CxEq0
 2. James Scouller, Blog

  http://www.three-levels-of-leadership.com/blog/tag/james-scouller
 3. “Are Leaders Born or Made?”

  http://www.three-levels-of-leadership.com/blog/questions-answers/qa-3-are-leaders-born-or-made/06/02/2013
 4. Zhen Zhanga, Remus Ilies, Richard D. Arvey, “Beyond Genetic Explanations for Leadership: The Moderating Role of the Social Environment”

  http://bschool.nus.edu/departments/managementnorganization/publication/richarveypublist/zhang%20obhdp%20leadership.pdf
 5. Arvey, Johnson, Rotundo, Zhang and McGue , “Developmental and Genetic Determinants of Leadership Role Occupancy Among Women”

  http://bschool.nus.edu/departments/ManagementNOrganization/publication/richarveypublist/arvey%20zhang%20avolio%20kreuger%2007.pdf
 6. Susan Elaine, Murphy, Stefanie K. Johnson, “The Benefits of a Long-Lens Approach to Leader Development: Understanding the Seeds of Leadership”

  http://www.kidlead.com/files/PDFForms/article%20Murphy-seeds%20of%20leadership.pdf
 7. Bruce J. Avolio, “Promoting More Integrative Strategies for Leadership Theory-Building”

  http://www.uic.edu/sph/phtpg/Content/Reading%20Room/Articles/Integrative%20strategies%20for%20leadership%20theory%20building.pdf
 8. An Excerpt From, “The New Entrepreneurial Leader: Developing Leaders Who Shape Social & Economic Opportunity”

  http://www.newleaderbook.com/wp-content/uploads/2011/08/The_New_Entrepreneurial_Leader_EXCERPT.pdf
 9. Warren Bennis, Wikipedia

  http://en.wikipedia.org/wiki/Warren_Bennis
 10. The Psychology of Leadership Readings

  http://www.ppc.sas.upenn.edu/leadershipreadingsschachar.pdf
 11. Leadership, Wikipedia

  http://en.wikipedia.org/wiki/Leadership
 12. Daniel Goleman, “What Makes a Leader?”, HBR, 2004

  http://hbr.org/2004/01/what-makes-a-leader/ar/1
 13. Boris Groysberg and Michael Slind, “Leadership Is a Conversation”, HBR, 2012

  http://hbr.org/2012/06/leadership-is-a-conversation/ar/1
 14. Michael D. Watkins, “How Managers Become Leaders”, HBR, 2012

  http://hbr.org/2012/06/how-managers-become-leaders/ar/1
 15. HBR's 10 Must Reads on Leadership (with featured article "What Makes an Effective Executive," by Peter F. Drucker), HBR

  http://hbr.org/product/hbr-s-10-must-reads-on-leadership-with-featured-ar/an/12546E-KND-ENG
 16. Top 10 Differences Between Managers and Leaders, Video, 2011

  http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=8ubRzzirRKs&feature=endscreen
 17. Steve Jobs Talks About Managing People, Video, 2010

  http://www.youtube.com/watch?v=f60dheI4ARg
 18. An interview with Daniel Goleman, “Social Intelligence and Leadership”, Video, 2008

  http://www.youtube.com/watch?v=7Qv0o1oh9f4
 19. Jerry Porras, "Leadership and Vision", Video, 2009

  http://www.youtube.com/watch?v=yK_fEX8WNf8
 20. Gary Hamel: Reinventing the Technology of Human Accomplishment

  http://agiletrail.com/2011/12/06/7-short-must-see-leadership-videos/
 21. Friedman's Theory of Differentiated Leadership Made Simple, Video, 2010

  http://www.youtube.com/watch?v=RgdcljNV-Ew
 22. Stanley McChrystal: Listen, Learn ... then Lead, TED, 2011

  http://www.ted.com/talks/stanley_mcchrystal.html
 23. John Maeda: How Art, Technology and Design Inform Creative Leaders, TED, 2012

  http://www.ted.com/talks/john_maeda_how_art_technology_and_design_inform_creative_leaders.html
 24. Drew Dudley: Everyday Leadership, TED, 2010

  http://www.ted.com/talks/drew_dudley_everyday_leadership.html